Články

Techno Chewing Satisfunction!

“Techno je všechno!”, ozýva sa z preplnených hál a štadiónov beznadejne preplnenými individuami s píšťalkami, svietacimi tyčinkami, na rukácj majúci rukavičky biele.„Techno je všechno!“, bude sa ozývať z Fugy, preplnenej podivnými individuami s nepríčetnými pohľadmi, […]