Články

Jazzový workshop JAZZ CAMP 2023

Už v Júli 2023 sa bude konať jazzový workshop s názvom „Jazz Camp 2023“ pod vedením jazzového trumpetistu MgA. Lukáša Oravca, ktorý má okrem bohatej koncertnej praxe aj pomerne početné študijné skúsenosti z akademického prostredia ako aj pedagogickú prax zo všetkých stupňov […]