Ochrana osobných údajov – kontaktný formulár

Spoločnosť Signus, s.r.o., so sídlom Slnečná 9, 900 45 Malinovo, IČO 44 041 438,  Zapísaná: Oddiel Sro, Vložka č. 51039/B spracováva v prípade vášho dopytu služieb v zmysle Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, nasledujúce osobné údaje:

 • meno a priezvisko
 • emailovú adresu

Meno, priezvisko a emailovú adresu je nutné spracovať pre vytvorenie ponuky služieb, rokovania o tejto ponuke alebo za účelom odpovede na Vami položené otázky. Takéto spracovanie umožňuje Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Tieto osobné údaje budú spoločnosťou Signus, s.r.o. spracovávané po dobu rokovaní o uzavretí zmluvy medzi vami a Signus, s.r.o., najdlhšie 1 rok od vašej dopytu, pokiaľ neudelíte súhlas na ďalšie spracovanie.

Ochrana osobných údajov – súťaže

Spoločnosť Signus, s.r.o., so sídlom Slnečná 9, 900 45 Malinovo, IČO 44 041 438,  Zapísaná: Oddiel Sro, Vložka č. 51039/B spracováva v prípade zapojenia sa do súťaže v zmysle Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, nasledujúce osobné údaje:

 • meno a priezvisko
 • emailovú adresu
 • telefónne číslo
 • adresu
 • IP Adresu

Meno, priezvisko, emailovú adresu, telefón, adresu a IP adresu je nutné spracovať pre regulérny priebeh súťaže. Osobné údaje sú spracovávané výhradne na účely súťaže a po ukončení súťaže sú tieto osobné údaje vymazané.

Ochrana osobných údajov – newsletter

Spoločnosť Signus, s.r.o., so sídlom Slnečná 9, 900 45 Malinovo, IČO 44 041 438,  Zapísaná: Oddiel Sro, Vložka č. 51039/B spracováva v prípade zapojenia sa do newslettra v zmysle Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, nasledujúce osobné údaje:

 • emailovú adresu

E-mailovú adresu je nutné spracovať pre potreby newslettra. Osobné údaje sú spracovávané výhradne na účely newslettra a kedykoľvek sa môžete z newslettra odhlásiť.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané spoločnosťou Signus, s.r.o. teda správcom osobných údajov, osobné údaje však pre túto spoločnosť ďalší poskytovateľia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.

Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

 • požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
  požadovať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
  vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov – tento výmaz však bude mať za následok ukončenie rokovaní o zmluve, zapojenie sa do súťaže, či prestanie dostávania noviniek
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.