Slovensko je otváracou krajinou medzinárodnej putovnej výstavy. (Ne)spolupráca s ŠtB, aj to je súčasťou nedávnej histórie.

„Slušní ľudia zahodili zdvorilosť a zo zásuvky vytiahli fotku mojej dcéry. ‚Pekné dievča‘, povedali,‚ Tak tú znásilnime‘. V tom momente mi prestalo biť srdce.“ Hovorí poľský disident Władysław Fra- syniuk, ktorý aj napriek takýmto hrozbám odmietol spolupracovať s tajnou políciou.

Slovensko je otváracou krajinou medzinárodnej putovnej výstavy Post Bellum s názvom Pamäť národov: Áno / Nie“. Tá dnes prišla do Stupavy. Vidieť ju môžete na Námestí sv. Trojice do 27. mája 2018. 

Výstava rozpráva dvanásť príbehov pamätníkov zo šiestich európskych krajín. Následne precestu- je Európu. Zo Slovenska bude putovať do Viedne, Budapešti, Varšavy, dánskeho Roskilde, bul- harskej Sofii, Drážďan a v októbri dorazí do Prahy, kde sa stane súčasťou osláv 100. výročia prvej Československej republiky.  

Expozícia originálnym spôsobom predstavuje príbehy ľudí, ktorí sa stali informátormi tajnej polície a zároveň prináša príbehy tých, ktorí odolávali nátlakom totalitnej moci. Výstava je spoločným úsi- lím dokumentaristov a historikov z Bulharska, Českej republiky, Maďarska, Nemecka, Poľska a Slovenska.

Bohužiaľ, napriek dvojmesačnej komunikácii s mestom Bratislava a mestskými časťami sa nám pre výstavu nepodarilo získať povolenie v hlavnom meste. Preto sme veľmi vďační stupavskej sa- mospráve, že nám pri zaujatí verejného priestoru poskytli pomocnú ruku a plnú súčinnosť pri jej inštalovaní. 

Exteriérová výstava Pamäť národov: Áno / Nie“ inštalovaná na kamiónovom prívese rozpráva príbehy dvanástich svedkov totalitných režimov zo šiestich európskych krajín – Bulharska, Českej republiky, Maďarska, Nemecka, Poľska a Slovenska. Prináša príbehy nielen tých, ktorí sa počas komunistického režimu chovali odvážne, ale aj tých, ktorí spolupracovali. Výstava je jedinečná nielen svojim obsahom, ale aj spôsobom, ktorým ju autori nainštalovali. Skladá sa zo železnej konštrukcie drevenej časti predstavujúcej balkón na pavlači vedúcej k dvanástim bytom. Dvere majú kukátka, cez ktoré si návštevníci môžu nahliadnuť a pozrieť, vypočuť si príbehy ich obyvate- ľov.

Výstava bude mať aj oficiálny program s primátorom mesta Stupava, Romanom Marošom, zastu- piteľstvom Európskej komisie na Slovensku a ďalšími hosťami, 17. mája 2018 na Námästí sv. Trojice v Stupave.

„Počul som naozaj veľa nepekných slov o informátoroch, agentoch, padlých disidentoch a tých, ktorí zradili ostatných. Väčšinou však tieto príbehy rozprávali ľudia, ktorí boli predmetom tej zrady. Táto výstava sa s touto záležitosťou zaoberá inak. Vyhľadali a presvedčili sme niekoľkých bývalých spolupracovníkov tajných polícií, aby nám vyrozprávali príbehy z ich života. Sú smutné a dojemné. Ich rozprávanie hovorí o tom ako strach, túžba po zisku, po kariére alebo príležitosti cestovať, lá- mali charaktery. Nesúdim ich, pretože nemám podobnú skúsenosť a dúfam, že ju mať ani nikdy nebudem, ale sú to práve tieto príbehy, čo odhaľujú zvrátenosť komunizmu ako ideológie a politického systému. Nazeraním do minulosti si uvedomíte, v akých krásnych a slobodných časoch žije- me,“ hovorí Viktor Portel, hlavný kurátor výstavy z českého Post Bellum.

Projekt iniciovala česká nezisková organizácia Post Bellum. Svedkovia, ktorých príbehy výstavu tvoria, uviedli svoje svedectvá pre zbierku Pamäti národov (www.memoryofnation.eu). Výstavu pripravili a realizovali organizácie Post Bellum v Česku, Post Bellum SK, Inštitút pre štúdium tota- litných režimov a Archív bezpečnostných síl (Česko), Nemzeti Emlekezet Bizottsaganak Hivatala z Maďarska, Fundacja Sztuk Krytycznych z Poľska, nemecká organizácia Gedenkstätte Bautzner Straße Dresden, Medo Art z Rakúska a dánske združenie WorldWideWorld Culture. Expozícia je financovaná z programu Európa pre občanov.

Objekt výstavy navrhol Ing. arch. Josef Mádr. Autori výstavy: kurátor a autor videí: Viktor Portel, grafické spracovanie Petr Šabach, produkcia: Zbyněk Jurkovský, Martin Hnát, vedúca medziná- rodného projektu: Marie Janoušková. Koordinácia na Slovensku: Sandra Polovková

Zdroj: TS