Rapper Screw – objav českého hip-hopu roku 2012?

Robin Suchánek (20), dříve nejmladší organizátor charitativních akcí v ČR a držitel národního ocenìní „Dìtský čin roku 2007“, v současné dobì majitel agentury NETWOR production a držitel dalšího, tentokrát slovenského ocenìní, objevil nejednoho umìlce.

V současné dobì je jim rapper Screw z Nového Boru. „Za 8 let, co jsem zasvìcen do kulturního svìta, spolupracoval jsem mimo jiné na nìkolika hip-hopových tour jako např. pro Kontrafakt, Resta a DJ Fatta, Tafroba a dalších a troufám si říci, že Screw je novým objevem českého rappu“, řekl Suchánek.

Screw

Suchánka oslovila skladba „Vítej“, která kromì klasického rappu obsahuje také prvky ze současnì populární taneční hudby. V současné dobì skladba nezní ještì ani v rádiích, ale fanoušky si získala již na nìkolika diskotékách v České republice.

NETWOR production si vzala Screwa „pod svá křídla“ a nyní připravují na stejnojmennou skladbu také videoklip, který se chystají nasadit do hudebních TV také u zahraničních sousedù a samozřejmì nebude v letošním roce také chybìt deska.

Zdroj: Agentura NETWOR production
Publikoval: Redakcia GREGi.NET