Společné prohlášení zástupců Českého výboru ICOM, Asociace muzeí a galerií České republiky a Rady galerií České republiky

Zástupci Českého výboru ICOM (pod vedením předsedkyně Giny Renotière), Asociace muzeí a galerií České republiky (zastoupené předsedkyní Irenou Chovančíkovou) a Rady galerií České republiky (zastoupené Janem Smetanou) vyjadřují tímto prohlášením své krajní znepokojení nad politicky motivovanou snahou o „transformaci” kulturních institucí na Slovensku, a zvlášť veřejnoprávní televize a rozhlasu RTVS, na kterou je v současné době vytvářen enormní tlak.

Signatáři této výzvy současně vyjadřují svou plnou podporu odborným pracovníkům a zaměstnancům uvedených institucí, konkrétně pak i profesním svazům, které usilují o zachování nezávislosti slovenské kultury a médií. Podporujeme Slovenský komitét ICOM, Zväz múzeí na Slovensku a Radu galérií Slovenska coby organizace, jejichž názor by neměl být obcházen a vylučován v jednáních a rozhodování o otázkách kultury Slovenské republiky.

Spolu s výše uvedeným prohlášením se pak touto cestou připojujeme k výzvě na ochranu RTVS před nedemokratickými a proti svobodě namířenými politickými pokusy o ovládnutí slovenského veřejnoprávního rozhlasu a televize. 

Český výbor ICOM, Asociace muzeí a galerií České republiky a Rada galerií České republiky jsou blízkými partnery Slovenského komitétu ICOM, Zväzu múzeí na Slovensku a Rady galérií Slovenska. Tyto profesní organizace pojí úzké pracovní vztahy, což ostatně dokládá i Memorandum o vzájemné spolupráci uzavřené mezi českými a slovenskými partnery

Gina Renotière, předsedkyně ČV ICOM
Český výbor ICOM
E-mail: renotiere@muo.cz

Irena Chovančíková, předsedkyně AMG
Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.
E-mail: amg@cz-museums.cz      

Jan Smetana, místopředseda RG ČR
Rada galerií České republiky
E-mail: juza@gvuo.cz

Zdroj: TS