Články

Noc múzeí a galérií 2020 – online v kultúrnych inštitúciách v Bratislave a v múzeách SNM.

Slovenské národné múzeum v spolupráci s pamäťovými inštitúciami v Bratislave pozýva na  XVI. ročník populárneho celoeurópskeho podujatia Noc múzeí a galérií 2020. V tomto roku netradične – vo virtuálnej podobe. Program 20 múzeí a galérií v Bratislave, vrátane múzeí SNM na celom Slovensku, sledujte […]