Vianočný koncert: Adoremus a Warchalovci!

Slovenský spevácky zbor ADOREMUS so svojim dirigentom Dušanom Billom a členovia Slovenského komorného orchestra Bohdana Warchala s umeleckým vedúcim Ewaldom Danelom prichádzajú 26. decembra 2015 o 15:00 do jednej z najvýraznejších bratislavských dominánt, najvýznamnejšieho kostola – Dómu sv. Martina, aby Vám priniesli hudobné stvárnenie tajomstva Vianoc.

Jozef Halmo, žijúci od roku 1969 v Mníchove, všestranný hudobník, učiteľ hudby a upravovateľ pre rôzne inštrumentálne zoskupenia, ale i hudobný producent, počas uplynulých desaťročí písal najmä ľahkú hudbu.

K najvzácnejším opusom jeho tvorby však patria sakrálne skladby najmä hymnus Kráľovná nebies, Sancta Maria, Dolorosa, Ľudová omša Kráľovná nebies. Osobitné miesto v jeho sakrálnej tvorbe predstavuje známa zľudovelá Vianočná omša „Radostná zvesť“.

Halmo v nej využíva motívy zo slovenských vianočných pastorel, harmonizáciou umocňuje vianočnú atmosféru a moderným rytmom dáva tradičným motívom novú sviežosť.

Omšu Halmo skomponoval na podnet saleziánskeho kňaza a významného katolíckeho publicistu Antona Hlinku, ktorý je aj autorom textu. Premiéra Halmovej Vianočnej omše bola v mníchovskom Kostole sv. Štefana pred vyše štyridsiatimi rokmi.

ADOREMUS-–-foto

Dodnes sa spieva v mnohých kostoloch na Slovensku i v zahraničí, je často inštrumentálne upravovaná. Vianočnú omšu prijímajú jak dospelí, tak aj deti. Pozoruhodný je aj stály záujem o nahrávku Vianočnej omše „Radostná zvesť“, veď doteraz sa predalo vyše osemdesiattisíc kusov kaziet a CD. Bola nahratá aj v nemeckej a francúzskej verzii, avšak ani v inojazyčných verziách sa nezotrel jej slovenský kolorit. Môžme v nej cítiť aj clivotu a nádej duše exulantov. Pripomína nám časy dobývania vytúženej slobody. Dnes môžeme oprávnene povedať, že „Radostná zvesť“ a jej posolstvo viery a nádeje bola pre nás požehnaním, nestráca na svojej jedinečnosti, je stále aktuálna. Zaradila sa medzi naše trvalé vianočné slovenské klenoty. Na koncerte zazneje v úprave Dušana Billa pre miešaný zbor a komorný orchester.

V programe koncertu nebude chýbať ani inštrumentálne dielo, ktoré svojim naturelom zdôrazňuje a sprítomňuje atmosféru Vianoc – známe Concerto grosso g mol č. 8 op. 6 Fatto per notte di Natale / Na Božie narodenie od Arcangela Corelliho.

Príbeh o príchode Kráľa ľudských sŕdc je odetý do pestrých šiat slov, zvykov, malieb a piesni. Dramaturgia Vianočného koncertu ponúka preto pestrú paletu kolied, ktoré nám v obdivuhodnej a rozmanitej podobe po stáročia, na celom svete zvestujú zvesť biblického príbehu Tajomstva Narodenia Ježiša. Tieto piesne, spievané v období Vianoc si vždy podmaňovali srdcia ľudí.

Prostá krása kolied, ich spontánna úprimnosť, ktorá vyžaruje z poetickej aj z hudobnej zložky nás nenecháva ľahostajnými. Čím viac ich človek viac prijíma, tým jasnejšie si uvedomuje svoju chudobu, túži po pohladení duše, ktorú mu betlehemská zvesť‘ dáva. Neopakovateľnú atmosféru svätej noci, ktorá vyzýva ľudské duše k stíšeniu a prijatiu večne živej správy o Narodení, obohatí v závere koncertu obľúbená Grúberova Tichá noc.

Vianočná hudba interpretované v autentickom, monumentálnom sakrálnom priestore ponúka nevšedný, jedinečný umelecký zážitok a zaiste obohatí Vaše prežívanie sviatočného dňa.

Dátum/Date: 26. 12. 2015  o 15.00 h
Miesto konania/Place of event: Katedrála sv. Martina, Bratislava
Vstupné/Entry: 5,00 EUR – voľné sedenie
Predpredaj: https://www.ticketportal.sk/event.aspx?ID=21637

PLAGAT-BA-A4-3-MB

Zdroj: ADOREMUS