Umelci Robert Pospiš a Roman Harvan vydávajú básnicko-výtvarnú zbierku Ukazuješ do tmy, vidím svetlo

Bolo na počiatku slovo alebo obraz? V prípade novej básnicko-výtvarnej zbierky Roberta Pospiša a Romana Harvana Ukazuješ do tmy, vidím svetlo, nejestvuje na túto otázku konkrétna odpoveď. Obrazy ovplyvnené poéziou a poézia ovplyvnená obrazom vytvárajú jedinečný a uhrančivý umelecký jazyk, za ktorým sa skrýva mapa k sebe samému aj pokorné hľadanie vyššej pravdy.

Poézia hudobníka a producenta Roberta Pospiša sa neviaže iba k textom skladieb, debutovou zbierkou básní s názvom Sme to my? sa v roku 2013 predstavil Pospiš aj ako básnik s autentickým jazykom a citlivým vnímaním sveta naokolo. Umeleckým jazykom známeho slovenského violončelistu Romana Harvana zase nie je iba hudba. Jeho krehké, baladické, až metafyzicky pôsobiaace obrazy ho predstavujú aj ako výtvarníka. Dvaja priatelia, hudobníci a umelci tentoraz zanechali svoje tradičné „umelecké polohy“ a nasledovali vzájomné inšpirácie k ceste za básnicko-výtvarnou zbierkou. Po viacerých hudobných spoluprácach na projektoch Balady a Polajka vkročili do tichého, meditatívneho prostredia poézie.

Básnicko-výtvarná zbierka Ukazuješ do tmy, vidím svetlo je výsledkom dvojročnej autorskej interakcie, dialógu dvoch spriaznených pútnikov životom a neochvejných hľadačov pravdy. Básne Roberta Pospiša charakterizuje lyrickosť, metaforickosť, ale aj zmysel pre rytmiku a hlbinné pozorovanie vnútorných priestorov duše jednotlivca i spoločnosti. Snová výtvarná zložka knihy Romana Harvana je odpoveďou na emócie, esenciou prúdu času, odrazom pominuteľnosti. Striedanie prvotných motívov, ktorými bol raz obraz a následne báseň, vytvára zvláštny, tajomný most medzi konkrétnym a abstraktným.

Rytmus,
pulz,
prúd.
Krajina
v zrozumiteľných čiarach.
Mapa vyfarbená
pohľadmi pohyblivých bodov.
Tam končí zima –
tu začína
Bahnité ticho.
Poľný zajac
rozhoduje o mystériu prírody.    

Zbierka Ukazuješ do tmy – vidím svetlo je pozvánkou do sveta poézia a výtvarného umenia, kde obe zložky fungujú v symbióze a vzájomnej interakcii. Pootvoriť im dvere znamená nastúpiť na cestu hľadania spolu s jej autormi. Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Kniha Robert Pospiš/Roman Harvan – Ukazuješ do tmy, vidím svetlo vychádza vo vydavateľstve Real Music House. Slávnostný krst publikácie spojený s krátkym koncertom sa uskutoční v utorok 29. mája o 19 hodine v bratislavskom kníhkupectve Artforum.   

Viac informácii o knihe Robert Pospiš/Roman Harvan – Ukazuješ do tmy, vidím svetlo nájdete na nasledujúcom odkaze: https://www.realmusichousestore.com/index.php?route=product/product&path=59&product_id=110

Zdroj: REAL MUSIC HOUSE