Post Bellum SK pripravilo v spolupráci s RTVS novú reláciu Náš NOVEMBER ’89 – Rádio Slovensko, každú sobotu a nedeľu o 12:10!

Pri príležitosti blížiaceho sa 30. výročia Nežnej revolúcie vznikla spolupráca Rádia Slovensko a občianskeho združenia Post Bellum SK, ktoré na Slovensku vyhľadáva a dokumentuje spomienky pamätníkov kľúčových momentov 20. storočia. Vytvorili spolu novú reláciu Náš november ’89, ktorá bude mať symbolicky 30 častí. Poslucháči v nej postupne na týždennej báze budú mať možnosť spoznať aj tie menej známe príbehy aktériek a aktérov diania Nežnej revolúcie z rôznych kútov Slovenska.

Nahrávky výpovedí pamätníkov revolúcie poskytlo združenie Post Bellum a sú súčasťou medzinárodného internetového archívu Príbehy 20. Storočia (www.memoryofnations.eu).

Autorsky a moderátorsky reláciu podchytila Sandra Polovková, riaditeľka Post Bellum a moderátori a redaktori RTVS Soňa Gyarfášová, Michal Herceg a Vladimír Seman. Dramaturgicky projekt zastrešila Soňa Koželová.

Prvé dve časti relácie, odvysielané minulý víkend, spracovali príbehy Juraja Flamíka a Jána Bencúra. Flamík sa venoval ochranárskym aktivitám a podieľal sa na príprave dokumentu Bratislava/nahlas, v 89tom sa stal predsedom koordinačného výboru VPN. Bencúr sa zúčastnil Nežnej revolúcie v Dolnom Kubíne a neskôr sa stal štátnym tajomníkom ministra vnútra Ladislava Pittnera.

Ďalšie časti relácie prinesie Rádio Slovensko 13. a 14. júla o 12:10. Budú patriť príbehom výtvarníka Ladislava Čarného a psychiatra Tibor Hunčíka. Čarný patril medzi výtvarníkov, ktorí 19. novembra zvolali zhromaždenie do Umeleckej besedy, kde sa začala formovať Verejnosť proti násiliu. Neskôr pôsobil v skupine, ktorá pomáhala študentskému hnutiu v období revolúcie. Hunčík je jedným zo zakladateľov Maďarskej nezávislej iniciatívy (MNI) a bol od začiatku i jej hovorcom. Od jesene 1990 až do volieb v roku 1992 pôsobil ako poradca prezidenta Václava Havla v otázke národnostných menšín.

„Som rada, že sa príbehy, ktoré pravidelne a dlhodobo dokumentujeme, mohli tento krát dostať aj do éteru Rádia Slovensko, obzvlášť pri tejto príležitosti. Pri práci na 15-tich častiach relácie, ktoré som mala na zodpovednosti, som si znovu uvedomila, aký široký záber malo dianie okolo revolúcie a o koľkých dôležitých ľuďoch takmer nehovoríme,” hovorí Sandra Polovková, riaditeľka Post Bellum SK.

Zdroj: Post Bellum SK