Depeche Mode Tour 2013: Organizačné pokyny.

1. DÁTUM A MIESTO KONANIA KONCERTU
Sobota, 25.5.2013
Futbalový štadión Pasienky Bratislava

2. DOPRAVA NA KONCERT A PARKOVANIE
Odporúčame na koncert prísť mestskou hromadnou dopravou. V bezprostrednej blízkosti štadióna budú parkoviská uzatvorené. Parkovať bude možné v týchto lokalitách: parkovisko bývalá IKEA, parkovisko pri jazere Kuchajda. Zároveň bude na parkovanie vyhradený jeden pruh na Trnavskej ceste a na ulici Bajkalská.

2. PREDAJ VSTUPENIEK NA ŠTADIÓNE
bude realizovaný len pri vstupe od Trnavskej cesty.
(v pokladniach označených POKLADŇA/BOX OFFICE TICKETPORTAL A POKLADŇA/BOX OFFICE WWW.PREDPREDAJ.SK).

3. OTVORENIE BRÁN
Predpokladaný čas otvorenia vstupov na štadión je v sobotu 25.5.2013 od 16,00 hod.
Vstup na štadión je možný len s platnou vstupenkou, vrátane detí.

4. VSTUPY DO JEDNOTLIVÝCH SEKTOROV
Vstupy do areálu štadióna pre všetky sektory, teda pre SEDENIE (B1 až B6, SH1, SH2, D1 až D6, A11, A12, A22, všetky VIP a Business sektory) STÁTIE a  STÁTIE POD PÓDIOM SEKTOR PRE VOZÍČKAROV budú LEN od Trnavskej cesty.

5. INFORMÁCIE PRE VOZÍČKAROV
SEKTOR PRE VOZÍČKAROV – vyhradené miesta budú nad sektorom B2. Pri schodoch do sektorov B1- B2 bude asistenčná služba, pripravená vyniesť vozíčkara na tribúnu. Doprovod vozíčkara môže ísť s ním, ale takisto, ako vozíčkar,  musí mať platnú vstupenku, zakúpenú do sektora STÁTIE.

6. ZOZNAM NEPOVOLENÝCH PREDMETOV
je uvedený na rube vstupenky na koncert. Je prísne zakázané vnášať do priestorov konania koncertu sklenené nádoby, sklenené fľaše, alkoholické a nealkoholické nápoje, plechovky, jedlo, pyrotechnické predmety, otvorený oheň, dáždnik (v prípade nepriaznivého počasia organizátor odporúča pršiplášte), kamery a fotoaparáty, zvieratá, predmety ohrozujúce bezpečnosť ostatných návštevníkov a zbrane akéhokoľvek druhu.

7. BEZPEČNOSŤ
Celý areál je počas trvania koncertu prísne strážený súkromnou bezpečnostnou službou, ktorá bude okrem stráženia plotov areálu, dohliadať aj na dodržiavanie poriadku. Organizátor si vyhradzuje právo nevpustiť na štadión, prípadne vyviesť z areálu štadióna osoby, ktoré budú v podnapitom stave,  resp. pod vplyvom drog a iných omamných látok, spôsobujúcich agresívne správanie a tým ohrozovanie iných návštevníkov koncertu. Organizátor nezodpovedá za škody spôsobené nedisciplinovaným chovaním publika. Organizátor rovnako nezodpovedá za stratu a odcudzenie cenností (napr. peňazí, dokladov, šperkov, hodiniek, mobilných telefónov a pod.)

8. KONCERT SA KONÁ ZA KAŽDÉHO POČASIA s výnimkou udalostí vis maior.

9. FREE WIFI
V celom areáli štadióna je free wifi.

10. DEPECHE MODE – OFFICIAL MEGA AFTER PARTY
V bezprostrednej blízkosti štadióna Inter (cca 200 m), v Hant aréne (hala Pasienky) bude pokračovať depešácka zábava  až do  skorého rána pod taktovkou dídžejov zo Slovenska  (Diablo  &  Krto  & Caleydon) a známej dvojice z Rakúska – Ego-!st & DJ Matt.C. (DM Fancommunity Austria).
miesto: HANT Aréna (hala Pasienky)
začiatok: 22:30 resp. hneď po skončení koncert

10. UPOZORNENIE!
Vstupenka je cenina a jej falšovanie je vážny priestupok, považovaný za trestný čin, ktorý sa trestá podľa príslušného zákona. Upozorňujeme návštevníkov, aby si vstupenky kupovali iba na oficiálnych predajných miestach, ktoré sú zverejnené na stránke organizátora koncertu (www.xl.sk) a na plagátoch. ZNEHODNOTENÁ ALEBO DODATOČNE UPRAVOVANÁ VSTUPENKA JE NEPLATNÁ!

Zdroj: XL