Barum Czech Rally Zlín 2012: Ako bude fungovať MHD počas pretekov?

Mezinárodní automobilová soutěž Barum Czech Rally Zlín, která se koná ve dnech 31. srpna – 2. září 2012, se určitým způsobem dotkne i provozu městské hromadné dopravy ve Zlíně. Přinášíme Vám v přehledném souhrnu všechny dostupné informace ze strany Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice (DSZO).

Uzavření Gahurovy ulice

Během městské rychlostní zkoušky v pátek 31. srpna ve večerních hodinách bude uzavřena Gahurova ulice v centru Zlína. V čase přibližně od 19 do 23.30 hodin zajistí Dopravní společnost Zlín – Otrokovice náhradní autobusovou dopravu mezi centrem města, sídlištěm Jižní Svahy, Pasekami a Mladcovou objížďkou přes městskou část Prštné. Přesný čas platnosti tohoto opatření bude záviset na ukončení rychlostní zkoušky a zprůjezdnění Gahurovy ulice.

Po dobu uzavírky Gahurovy ulice bude trolejbusová linka 6 z Otrokovic končit ve Zlíně na zastávce Školní a začínat na zastávce Náměstí Míru. Linky 8 a 9 nepojedou na Jižní Svahy, ale na točnu Sportovní hala. Ze zastávky Náměstí Míru přes náměstí Práce budou jezdit na Jižní Svahy autobusy mimořádných linek 8X a 9X (každá z nich v intervalu 20 minut). Pojedou bez zastavování přes Prštné kolem hypermarketu Interspar a po ulici Nábřeží. Na původní trasu linek 6, 8, 9 se napojí na začátku ulice K Pasekám.

V opačném směru jízdy ze sídliště budou autobusy 8X a 9X v centru Zlína zastavovat na zastávkách Náměstí Práce, Školní a jejich jízda skončí na zastávce Náměstí Míru.

Autobusy linek 32 a 33 pojedou oklikou přes Prštné a budou za touto objížďkou o několik minut zpožděny. Revizoři budou uznávat v době tohoto dopravního opatření pro přestup na náhradní dopravu i nepřestupné jízdenky pro jednotlivou jízdu a budou zohledňovat odpovídající prodloužení jízdní doby, aby cestující v důsledku objížďky a náhradní dopravy nebyli poškozeni a nemuseli si kupovat dražší jízdenky. Mapy odkloněných a náhradních tras včetně jízdních řádů budou k dispozici na internetových stránkách DSZO www.dszo.cz. DSZO je také připravena nasadit po skončení divácké Super rychlostní zkoušky ve Zlíně několik posilových autobusů a trolejbusů, aby se diváci dostali ze Zlína hromadnou dopravou bez dlouhého čekání zejména ve směru do Otrokovic nebo ve směru na Jižní Svahy.

Linkou 12 k rychlostní zkoušce do Želechovic

DSZO upozorňuje cestující na možnost využití pravidelné trolejbusové linky 12 v sobotu 1. září k dopravě z centra Zlína do blízkosti rychlostní zkoušky rally u Želechovic nad Dřevnicí.

Vynechání části trasy na lince 31

V neděli 2. září v souvislosti s pořádáním rychlostní zkoušky Maják bude v čase od 6.30 do asi 15.30 hodin uzavřena ulice K Majáku (přesný čas je závislý na ukončení rychlostní zkoušky a zprůjezdnění komunikace). Autobusy linky 31 budou vynechávat zastávky Maják-točna a Ke Křibům a pojedou od okružní křižovatky přímo na zastávku Krematorium. Stejně tak i v opačném směru jízdy. Autobusy MHD linky 31 budou mít na transparentu upozornění: MIMO MAJÁK.

Kyvadlová doprava z náměstí Práce na zastávku U Majáku

Na objednávku pořadatelů rally zajistí DSZO v neděli 2. září zvláštní autobusovou kyvadlovou dopravu ze zastávky Náměstí Práce na zastávku U Majáku. Autobusy se otočí na okružní křižovatce a pojedou od zastávku U Majáku zpátky na zastávku Náměstí Práce. Tyto autobusy budou jezdit před zahájením a po ukončení rychlostní zkoušky jako posila uprostřed pravidelného intervalu, ve kterém jezdí po stejné trase autobusy linky 31. Doba trvání této kyvadlové přepravy bude upřesněna v závislosti na zájmu cestujících.
Tato kyvadlová linka je objednána jako zvláštní přeprava a její provoz bude hrazen pořadateli rally. Bude přepravovat cestující bezplatně.

DSZO doporučuje jednodenní nebo týdenní jízdenku

Kromě kyvadlové přepravy ze zastávky Náměstí Práce na zastávku U Majáku platí ve všech ostatních spojích MHD i v čase Barum Czech Rally Zlín běžné přepravní a tarifní podmínky. DSZO nasadí při tomto zvýšeném pohybu cestujících také větší počet revizorů a případní černí pasažéři musí počítat s tím, že cestování bez platné jízdenky nebude tolerováno.

Místním divákům i návštěvníkům Zlína, pokud nejsou držiteli časové jízdenky, doporučuje DSZO zakoupit si na dobu celé motoristické soutěže sedmidenní síťovou jízdenku za 180 korun. Tato jízdenka je přenosná, platí 168 hodin od označení ve vozidle při prvním použití. Někomu se může vyplatit rovněž jednodenní přenosná síťová jízdenka za 70 korun. Děti mladší 15 let dostanou tyto jízdenky za poloviční cenu. Cestující může s uvedenými jízdenkami jezdit během doby jejich platnosti libovolně po celé síti MHD. Tyto jízdenky jsou k dostání na předprodejních místech DSZO a rovněž v automatech na jízdenky.

Pozor na nedovolené parkování

DSZO chce apelovat na řidiče ostatních vozidel, aby v souvislosti s dojezdem na místa rychlostních zkoušek rally neporušovali dopravní předpisy a neparkovali tam, kde to není dovoleno. Pracovníkům DSZO jde především o to, aby nebyly blokovány trasy, po kterých projíždějí vozidla MHD.

Zdroj: Barum Czech Rally Zlín