Vychádza dlho očakávaná trilógia Crux skladateľa Vladimíra Godára

Hudobná udalosť. Novinka Crux slovenského skladateľa Vladimíra Godára patrí bez akýchkoľvek pochýb k najvýznamnejším domácim nahrávkam roka. Očakávaná a dlho pripravovaná nahrávka vychádza vo vydavateľstve Hudobný fond.

„Myslím si, že ťažisko môjho skladateľského diela tvoria dve trilógie. Nekoncipoval som ich vopred, vznikli samy od seba. Až dodatočne som si uvedomil, že dve trojice mojich skladieb spájajú myšlienky, ktorými som sa zaoberal po dlhšiu dobu,“ píše v booklete nahrávky Crux samotný skladateľ. Jeho prvú, vokálnu trilógiu, tvorilo oratórium Orbis sensualium pictus pre soprán, bas, zbor a orchester na slová Jana Amosa Komenského (1984), kantáta Mater pre ženský hlas, zbor a barokový súbor (1997 – 2008) a oratórium Querela pacis pre soprán, mezzosoprán, bas, zbor a barokový súbor na slová Erazma Rotterdamského, Jana Amosa Komenského, Náreku nad skazou mesta Ur, Henryho Wadswortha Longfellowa a Alfreda Tennysona (2008 – 2010). Tu druhú nájdu poslucháči na novinke s vydavateľskou pečiatkou Hudobného fondu. Meditácia o kríži ako spoločný prvok. Ako prvý na CD odznie Dariačangin sad, mýtus podľa Otara Čiladzeho pre sólovú violu, sólové violončelo a orchester (1987), po ňom nasleduje Via lucis, meditácia pre plechové, strunové a bicie nástroje (1993). Trilógiu dopĺňa skladba O Crux, meditácia pre violončelo (1999). „Pamätám si ten moment, keď mi Vlado zavolal a povedal, že má pre mňa skladbu. Veľmi ma to dojalo, pretože to bola skladba, ktorá má hneď chytila a dá sa povedať, že patrí k najhranejším v mojom repertoári,“ dodáva k skladbe O Crux violončelista Jozef Lupták.

Vladimir_Godar-Crux-Obal_CD

Toho môžu poslucháči počuť aj v prvej skladbe Godárovej trilógie. Dariačangin sad, mýtus podľa Otara Čiladzeho potvrdzuje, že slovenský skladateľ je úzko naviazaný aj na príbuzné umenia. V tomto prípade ide o ovplyvnenie knižnou predlohou. Godára inšpiroval román gruzínskeho spisovateľa Otara Čiladzeho. V slovenčine vyšiel pod názvom Kam ideš, človek v preklade Pavla Branka. „Šťastie nebýva témou umenia, už biblický príbeh sa začína stratou raja, ktorá otvára dejiny ľudstva. Človek je zodpovedný za svoje dejiny, ktoré sú obsahom jeho pamäti, a katarziu môže priniesť spomienka vyťažená z hlbín. Brutalita Čiladzeho príbehu vyrastá z brutality príbehu človeka, ktorému do rúk zatĺkli klince, polámali mu rebrá a dobodali ho kopijou, z príbehu, ktorý už dvetisíc rokov formuje našu kultúru, hoci dôvodom tejto brutality dodnes akosi nevieme uveriť,“ dodáva samotný skladateľ. Skladbu Dariačangin sad, mýtus podľa Otara Čiladzeho pre sólovú violu, sólové violončelo a orchester dirigoval Godárov dlhoročný spolupracovník Andrew Parrott, na violu hral uznávaný rumunský violista Vladimir Mendelssohn. Záznam koncertu Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu bol nahraný 2. októbra 2000 v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie. Nasledujúca skladba Via lucis vznikla na objednávku Flámskeho festivalu v katedrále sv. Jána Krstiteľa v belgickom Leuvene. „Pojmy osvietenie (illuminatio) či svetlo (lux) patria k základným slovám-kľúčom, ktoré formovali našu kultúru. Svetlo je spolu so svojím protikladom, tmou, prítomné v kánonickom texte Biblie a tvorí podstatnú zložku úvah o tomto texte. Kresťanstvo prijalo prastarú mytologicko-náboženskú dichotómiu svetla a tmy. Samotný biblický text prináša dve významovo rôzne interpretácie svetla. Ako motto svojej skladby som si vybral Hospodinove slová z knihy proroka Izaiáša: „Ja formujem svetlo a tvorím tmu, pôsobím blaho a tvorím biedu.“ Symfonický orchester Slovenského rozhlasu dirigoval 31. marca 2010 český dirigent Oldřich Vlček. Záznam sa nahrával vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu.

„K téme Kríža som sa napokon ešte raz vrátil, tentokrát v podobe intímnej komornej meditácie určenej pre sólové violončelo, ktorú som nazval O Crux, meditácia pre violončelo (1999). Napísal som ju pre CD Music for Cello, ktoré vzniklo v rokoch 1998 – 1999 v spolupráci s Jozefom Luptákom, a túto skladbu som mu aj venoval,“ opisuje vznik skladby Vladimír Godár. „Symbol kríža je do nej úplne vtelený. Mám pocit, že sa ho podarilo Vladovi výborne vpísať. Tú meditáciu by som opísal ako tichú prázdnotu. Hudobník príde na pódium a má zahrať pár nôt, tie ale musia byť niečím naplnené. Tým pádom dostáva interpret priestor na vkladanie vlastného obsahu,“ vysvetľuje svoj vzťah k meditácii pre violončelo O Crux violončelista Jozef Lupták. Záver Godárovej trilógie, ktorú spája symbol kríža bol nahraný 26. novembra 2013 v bratislavskom Pálffyho paláci. CD Vladimír Godár – Crux vychádza vo vydavateľstve Hudobný fond.

Vladimír Godár Crux

1 Dariačangin sad, mýtus podľa Otara Čiladzeho pre sólovú violu, sólové violončelo a orchesterDariachangi’s Garden- Vladimir Mendelssohn | viola · Jozef Lupták | violončelo |Symfonický orchester Slovenského rozhlasu | Andrew Parrott | dirigent |

2 Via lucis, meditácia pre plechové, strunové a bicie nástroje -Symfonický orchester Slovenského rozhlasu | Oldřich Vlček | dirigent |

3 O Crux, , meditácia pre violončelo – Jozef Lupták | violončelo |

Ďalšie informácie o Vladimír Godár – Crux:

https://www.musicaslovaca.sk/index.php?route=product/product&product_id=2734

FB profil Hudobného fondu
https://www.facebook.com/hudobnyfond.sk?fref=ts
www.hf.sk

Zdroj: Hudobný fond