Tenorista Peter Dvorský dostane Cenu Centrope za rok 2012!

Cezhraničný región CENTROPE (www.mycentrope.com/sk, www.centrope.com) v srdci Európy žije množstvom pravidelných  aktivít. Nielen politici z partnerských regiónov a miest v Rakúsku, na Slovensku, v Českej republike a Maďarsku sa pravidelne stretávajú na rokovaniach o budúcnosti tohto regiónu. Mnohé podniky, inštitúcie ale aj jednotlivci aktívnou a praktickou spoluprácou v regióne CENTROPE aj žijú.

Mesto Viedeň a krajinská banka Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien založili v roku 2007 spolu s veľvyslanectvami Slovenskej republiky, Českej republiky a Maďarska tradíciu Ceny Centrope ako ocenenie individuálnych zásluh za angažovanú prácu v tomto stredoeurópskom regióne. Cena Centrope oceňuje osobnosti, ktoré dosiahli výnimočné výsledky v cezhraničných regiónoch krajín strednej Európy. Každoročne sa o ňu uchádzajú jednotlivci alebo inštitúcie z  daného regiónu. Cena je dotovaná sumou 10.000 eur.

Prvým oceneným bol v roku 2007 starosta Wolfsthalu Gerhard Schrödinger, o rok neskôr ocenili starostu Záhorskej Vsi Borisa Šimkoviča, v roku 2009 bola cena odovzdaná viedenskému komerčnému radcovi Eduardovi Harantovi, minulý rok išla cena do Brna Petrovi Kotyzovi za príkladnú starostlivosť o deti a mládež vo Schwechate.

Tento rok pôjde Cena Centrope opät na Slovensko. Šiestu cenu CENTROPE dostane  vo štvrtok, 13. septembra 2012 na pôde viedenskej radnice jeden z najznámejších slovenských umelcov pán Peter Dvorský, ktorý strávil 23 sezón na doskách Viedenskej štátnej opery. Z tenoru Petra Dvorského sa budú môcť potešiť hostia pri tejto slávnostnej príležitosti uvedením dvoch skladieb v prevedení tohto významného slovenského operného speváka.

Zdroj: COMPRESS VerlagsgesmbH & Co KG | Kancelária mesta Viedeň v Bratislave