Tata Bojs ohlasujú ∞ tour!

Na novém albu Tata Bojs Ležatá osmička se v úvodní a závìrečné skladbì zpívá „Nebudeme se opakovat “ . V textu aktuálního singlu „Opakování“ pak zase „…moje jediný přání je opakování“ – to slibuje pìknì zamotané a zároveň zřejmì neopakovatelné turné.

Dokážete si představit, kolik to dalo kapele, všem spolupracovníkùm a pořadatelùm práce, než sestavili jednotlivé destinace turné tak, aby tvořily na mapách České a Slovenské republiky tvar ležaté osmičky? Odpovìď zní: nekonečnì dlouho… Dokonce tak dlouho, že proces ze své podstaty není ještì uzavřen. Jistý je pouze začátek – 6. října v brnìnském klubu Fléda.


Konec je nejistý, možná v prosinci, možná nikdy… Možná skutečnì Tata Bojs vyrazí na své nikdy nekončící turné, neboli ∞ TOUR.

„Bìžíme dopředu a nebo nazpátek? Je tohle konec a nebo jen začátek?“ ptají se Tata Bojs stejnì tak jako v jedné z nových písní. Na všechny tyto otázky bude kapela v rozmezí října až prosince tohoto roku hledat odpovìdi se svými fanoušky na jednom z nejrozsáhlejších turné své kariéry – ∞ TOUR.

Tatabojs

V tuto chvíli třináct potvrzených zastávek česko-moravskoslezské části turné a navíc minimálnì pìt slovenských koncertù slibují u kapely povìstné spíše menším než vìtším množstvím koncertních vystoupení opravdu velkou událost.


„Program bude sestavený samozřejmì s dùrazem na písnì z nového alba a to i ty, které na letních festivalech nezaznìly. Ale chtìli bychom sáhnout opìt i hluboko do historie a program udìlat vrstevnatý stejnì, jako vnímáme svojí minulost“. – dodává Milan Cais.

Zatímco slovenská část turné probìhne v pevnì dané sestavì společnì s místními velice oblíbenými skupinami Para a Billy Barman, domácí koncerty budou ve znamení hned nìkolika zajímavých hostù, které si vybrali sami Tata Bojs. A tak se střídavì na turné představí Republic Of Two, Sunflower Caravan, Longital, Dva a Lus3. „Při výbìru hostù jsme samozřejmì dávali přednost souborùm, které mají v názvu číslovky. Nicménì protlačilo se nám tam i pár čistì písmenkových. Každopádnì jsou to všechno kapely, které se nám líbí a tìšíme se, že s nimi budeme moci sdílet pódia!“ – komentuje výbìr supportù Mardoša.

V rámci celé šňùry bude mít speciální postavení pražská zastávka 25. října v bývalé basketbalové hale Sparty dnes Hala Letná na Praze 7, kde probìhne zřejmì nejnákladnìjší a nejvýpravnìjší show v historii Tata Bojs. Rozšíří se sestava hostù, dojde i na křest Ležaté osmičky a nebude chybìt scéna dle návrhu Milana Caise. „Jsou to už dlouhé čtyři roky, co jsme naposledy hráli v téhle hale v programu nazvaném Barevná hudba Tata Bojs. A tak bylo dost času se rozmyslet co dál. Nad scénou, která se odehraje nejspíš neopakovatelnì 25. října v Hale Letná, už přemýšlím skoro dva roky. Máme nachystáno tolik překvapení, že se to sem ani nevejde. A tak začnu zatím jedním. Nìkteré písnì z Ležaté osmičky zazní koncertnì poprvé a zřejmì naposled díky přítomnosti speciálních hostù alba, kteří do ostatních destinací turné bohužel nezavítají.“ upřesňuje Milan Cais . „A alespoň jeden z nich má samozřejmì ve jménu číslovku.“ – doplňuje Mardoša

Tata Bojs v červnu vydali po čtyřech letech nové album Ležatá osmička. To se ihned po vydání vyhouplo až na 1. místo domácí hitparády a od té doby stále patří u nás mezi nejprodávanìjší desky současnosti. Navíc bylo více než příznivì přijato kritikou a hlavnì samotnými fanoušky skupiny. Vstupenky na ∞ TOUR jsou od dnešního dne v prodeji výhradnì v síti Ticketstream.

CZ ∞ TOUR.
6.10. Brno – Fléda
14.10. Jablonec nad Nisou – Eurocentrum
21.10 Ostrava – CoolTour
22.10. Pardubice – ABC centrum
25.10. Praha – Hala Letná
1.11. Ústí nad Labem – klub Doma
10.11. Plzeň – klub Buena Vista
11.11. Mariánské láznì – klub Na rampì
17.11. Olomouc – S klub
19.11. Vsetín – Klub 3 opice
26.11. České Budìjovice – prostor Slávie
1.12. Zlín – Velké kino
2.12. Raškovice – Na Ondráši

SK ∞ TOUR
se skupinami Para a Billy Barman:
28.10. Košice – Koloseum
29.10. Hrustín
3.11. Trenčín – Piano
4.11. Bratislava – MMC
5.11. Bratislava – MMC

Tatabojs

Zdroj: Fléda
Publikoval: Redakcia GREGI.NET