Nový súbor Mária Radačovského Balet Bratislava chce šíriť radosť z tanca!

BAtraktívne tanečné produkcie, priestor pre výnimočné medzinárodné autorské projekty, ale najmä radosť z tanca – to všetko prinesie novovznikajúci nezávislý tanečný súbor Balet Bratislava. Jeho spoluzakladateľom a umeleckým vedúcim je Mário Radačovský. Premiéra prvej inscenácie sa uskutoční v októbri 2011 v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava.

Na slovenskú tanečnú scénu prichádza nový súbor – Balet Bratislava. Nezávislé tanečné teleso zamerané na neoklasický balet vzniká s cieľom prinášať profesionálne a umelecky kvalitné inscenácie a stať sa rešpektovaným súborom v medzinárodnom kontexte. Kvalitnými tanečnými produkciami plánuje Balet Bratislava zaujať doma i v zahraničí a to v divadlách, ako aj na významných umeleckých festivaloch. Súbor chce svojím pozitívnym prístupom k tanečnému umeniu prinášať širokej verejnosti radosť z tanca.

Cieľom Baletu Bratislava je v rámci Slovenska zaplniť priestor medzi klasickými a výpravne náročnými produkciami veľkých súborov a nízkonákladovými projektmi, ktoré ponúkajú malé, nezávislé skupiny v oblasti moderného a súčasného tanca. Balet Bratislava bude komorný súbor repertoárového typu, teda druh telesa, ktoré na Slovensku doposiaľ absentovalo. Domovskou scénou Baletu Bratislava bude Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava.

Balet Bratislava


Balet Bratislava – profesionáli s medzinárodnými skúsenosťami

Umelecký profil súboru bude formovať Mário Radačovský. Východiskom smerovania skupiny sú jeho doterajšie skúseností tanečníka v prestížnych tanečných súboroch v zahraničí, renomovaného choreografa, ako aj riaditeľa Baletu SND (2006 – 2010). Práve počas svojho pôsobenia v SND prispel Mário Radačovský k popularizácii baletného umenia a jeho priblíženiu slovenskému publiku. Výkonnou riaditeľkou Baletu Bratislava a jeho dramaturgičkou je pedagogička a manažérka tanečných projektov Miroslava Kovářová, ktorá je od roku 1997 umeleckou a výkonnou riaditeľkou medzinárodného festivalu súčasného tanca Bratislava v pohybe.

Súbor Baletu Bratislava tvorí 16 mladých talentovaných tanečníkov zo Slovenska, Veľkej Británie, USA, Maďarska, Talianska a Luxemburska. Na konkurz sa prihlásilo vyše 280 tanečníkov z celého sveta, pričom výberu sa zúčastnilo 80 profesionálov. Porota sa pri výbere členov súboru zamerala na tanečníkov s kvalitným klasickým baletným vzdelaním a skúsenosťami s modernými tanečnými technikami.


Repertoár Baletu Bratislava počíta s renomovanými európskymi choreografmi

Dramaturgia súboru sa bude orientovať na aktuálne trendy v tanečnom umení a na tvorbu uznávaných svetových a domácich choreografov. „V sezóne 2011/2012 plánujeme štyri premiéry. Prvou bude balet Rómeo a Júlia na hudbu Sergeja Prokofijeva a v choreografii Mária Radačovského v októbri tohto roka. V decembri dáme priestor výrazným slovenským choreografom Stanislave Vlčekovej, Šárke Ondrišovej a Lukášovi Timulákovi v trojinscenácii Večer slovenských choreografov. Marcová premiéra je venovaná tvorbe choreografov českého pôvodu Liborovi Vaculíkovi, Petrovi Zuskovi a Jiřímu Kyliánovi. Na záver sezóny predstavíme produkcie Paula Lightfoota, Francesca Nappu a Attilu Egerházyho,“ hovorí o prvej sezóne Baletu Bratislava Miroslava Kovářová.
Balet Bratislava bude pri vytváraní svojho repertoáru spolupracovať s mnohými významnými osobnosťami. Slovenskému publiku chce priblížiť tvorbu svetových choreografov, akými sú Jiří Kylián, Nacho Duato, Ohad Naharin, Mats Ek, James Kudelka, Petr Zuska, Libor Vaculík, Crystal Pite, Azour Barton, Alexander Ekman, Francesco Nappa a mnoho ďalších.

Viac informácií nájdete na www.baletbratislava.sk.

Zdroj: Balet Bratislava
Foto: Ctibor Bachratý
Publikoval: Redakcia GREGI.NET