Nová slovenská publikácia skúma rámce súčasných filmových teórií.

Na Slovensku bola publikovaná kniha Súčasné filmové teórie 1 (Nové rámce, iné problémy). Ide o kolektívne dielo Katedry audiovizuálnych štúdií Filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických umení.

Zostavovateľkou publikácie je profesorka Jelena Paštéková, autormi Martin Ciel, Zuzana Mojžišová, Monika Mikušová, Katarína Mišíková, Martin Palúch, Marcel Šedo a Erik Binder.

Ide o prvý výsledok dlhodobého teoretického výskumu filmu na Slovensku po roku 1989, ktorý formu analyticko-teoretických štúdií mapuje súčasné zmeny v uvažovaní o filme a reflektuje hlavné svetové myšlienkové smery v tejto oblasti.

Zdroj: TS