Kino Lumière bude hostiť podujatie European Cinema Night a premietne výnimočný film.

Bratislavské Kino Lumière sa ako jediné na Slovensku zapojilo do medzinárodného projektu European Cinema Night, ktorého cieľom je osláviť mimoriadne európske filmy. V piatok 7. decembra o 19.00 hod. premietne v exkluzívnej predpremiére snímku Striedavá starostlivosť (2017) francúzskeho režiséra Xaviera Legranda, po projekcii ktorej sa uskutoční diskusia. Vstup na toto výnimočné podujatie je voľný a pre návštevníkov je pripravená čaša vína.

Cieľom projektu European Cinema Night je oslava rozmanitosti európskej filmovej kultúry a upriamenie pozornosti na výnimočné filmy, ktoré získali podporu MEDIA z programu Kreatívna Európa v posledných dvoch rokoch. Organizuje ho medzinárodná sieť kín Europa Cinemas s Kreatívnou Európou, ktorej podprogram MEDIA primárne podporuje distribúciu európskych filmov mimo krajiny svojho vzniku. Kino Lumière je od začiatku svojho otvorenia aktívnym členom medzinárodnej siete kín Europa Cinemas. Keď nás kolegovia z Europa Cinemas informovali o možnosti zapojiť sa do tohto unikátneho projektu, bez váhania sme potvrdili záujem podujatie v Bratislave realizovať,“ hovorí Zita Hosszúová, manažérka Kina Lumière. „Pre nás je to zároveň vynikajúca príležitosť ponúknuť návštevníkom nášho kina exkluzívny vianočný darček v podobe predpremiéry výnimočného klubového filmu Striedavá starostlivosť Xaviera Legranda, nakoľko vstup na podujatie je voľný.“ Podujatie European Cinema Night sa koná v dňoch od 3. do 7. decembra v 34 mestách v 27 členských štátoch Európskej únie, pričom každé zo zúčastnených kín dostalo možnosť vybrať si z filmovej ponuky viac ako dvadsiatich titulov jeden, ktorý najlepšie vyhovuje potrebám jeho divákov.

Kino Lumière uvedie film, ktorý diváci na Slovensku ešte nemali príležitosť vidieť. Striedavá starostlivosť francúzskeho režiséra Xaviera Legranda je jedným z najvýraznejších francúzskych debutov posledných rokov. Získal viac než desať medzinárodných ocenení vrátane Strieborného leva za réžiu na MFF v Benátkach v minulom roku, stal aj držiteľom hlavnej ceny v sekcii Nová Európa na tohtoročnom MFF Febiofest v Českej republike. Rozpráva príbeh Juliena, ktorého rodičia sa rozvádzajú a on sa stáva rukojemníkom eskalujúceho konfliktu medzi nimi. „Nejde o veselú vianočnú komédiu, práve naopak, o komornú psychologickú rodinnú drámu, ktorú však vzhľadom na precízne vystavané filmové rozprávanie a absolútne presvedčivé herecké výkony ocení pravdepodobne každý fanúšik klubového filmu,“ zdôvodňuje výber filmu Hosszúová. Po jeho projekcii bude nasledovať diskusia s estetikom a filmovým teoretikom Jurajom Oniščenkom a hosťami, zameraná na problematiku násilia v rodinách a jeho zobrazovania vo filme. Uvedenie filmu bude výnimočné, do kín vstúpi Striedavá starostlivosť až vo februári budúceho roka v distribúcii Asociácie slovenských filmových klubov.

Vstup na podujatie European Cinema Night je voľný, potrebné si je len vyzdvihnúť voľné vstupenky v pokladni kina v deň predstavenia. Prednostný vstup majú držitelia preukazov FK 2019 a kartičiek LUMIERKA. Online rezervované voľné vstupenky si je potrebné vyzdvihnúť najneskôr 20 minút pred začiatkom podujatia. Kino Lumière bude počas tohtoročných vianočných sviatkov zatvorené v dňoch od 21. do 25. decembra 2018 a od 31. decembra 2018 do 1. januára 2019.

x x x

Bezplatným premietaním európskych filmov podporených z podprogramu MEDIA si podujatie European Cinema Night kladie za cieľ ukázať, ako Európska únia (prostredníctvom programu Kreatívna Európa – MEDIA) podporuje kreatívne a kultúrne odvetvia, ale zároveň slúži aj spoločnosti ako celku. Táto iniciatíva prepojí divákov v mnohých európskych mestách a posilní väzby medzi ľuďmi, ktorých spája spoločná európska identita vychádzajúca z rozmanitosti. Toto podujatie je súčasťou kampane Európskej komisie zameranej na komunikáciu na miestnej úrovni, ktorá občanom ukazuje, ako európska politika súvisí s ich životom – v tomto prípade s emóciami, ktoré v kinách zažívajú, – a ako sa môžu účasťou na miestnom podujatí stať súčasťou celoeurópskeho zážitku.

x x x

Viac informácií o filme na:
https://www.kino-lumiere.sk/klient-863/kino-241/stranka-8409/film-284415

Viac informácií o projekte European Cinema Night:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-cinema-night-media-programme-goes-local-and-connects-citizens-through-films

Viac informácií a program Kina Lumière:
https://www.kino-lumiere.sk/
https://www.facebook.com/kinolumiere/

Zdroj: TS