Hradišťan & Jiří Pavlica: 18.december 2017 o 19.00 hod, Veľký Evanjelický kostol, Panenská 28, Bratislava.

Hradišťan & Jiří Pavlica – to je synonymum pre výnimočné hudobné zoskupenie s vysokou umeleckou a interpretačnou úrovňou, nezvyčajne širokým žánrovým záberom a netradičným repertoárom. Silným inšpiračným zdrojom v počiatkoch jeho existencie bola ľudová tradícia, v súčasnosti programovo pracujú ako s jej odkazom, tak aj filozofickým presahom národnej tradície, výsledkom čoho je multižánrová, neopakovateľná a jedinečná hudobná produkcia prevedená s absolútnou profesionálnou bravúrou. Ich živé vystúpenia patria k nezabudnuteľným vnútorne obohacujúcim zážitkom, plným prekrásnej hudby, pozitívnej energie i  hlbokého umeleckého a citového prežívania.

Hradišťan spolupracuje s osobnosťami rôznych kultúr celého sveta. Je častým hosťom domácich i zahraničných festivalov tradičnej, alternatívnej, ale aj vážnej hudby. Pravidelne kooperuje s rozhlasom, televíziou a filmom, koncertoval na 4 svetových kontinentoch, ale aj v najmenšom štáte sveta Vatikáne. Doteraz nakrútili viac ako 30 hlavných zvukových nosičov a na mnohých ďalších spolupracovali. Spôsob práce, dramaturgie a umelecká úroveň radí Hradišťan k originálnym a nezameniteľným hudobným telesám celosvetového významu.

Od roku 1978 je umeleckým vedúcim Hradišťanu tvorivá osobnosť – huslista a hudobný skladateľ Jiří Pavlica, pod ktorého vedením sa dramaturgia súboru začala postupne transformovať do širších historických, geografických i spoločenských súvislostí. Postupne sa začala v repertoári súboru významne presadzovať jeho autorská tvorba, ktorá v posledných projektoch úplne prevláda. Medzi kmeňových sólistov patrí Alica Holubová, Jiří Pavlica a David Burda.

  • Jiří Pavlica (*1953) – umelecký vedúci, husle, spev
  • Alice Holubová (*1969) – spev
  • David Burda (*1970) – klarinet, flauty, spev, manažér
  • Milan Malina (*1964) – cimbal, spev
  • Roman Gill (*1980) – kvinton, spev
  • Milan Gablas (*1989) – kontrabas, zpev
  • Josef Fojta (*1973) – klávesy, perkusie, spev

Jiří Pavlica (* 1.12.1953) stojí na čele hudobného súboru Hradišťan od roku 1978. Pôvodne folklórna kapela sa vplyvom jeho umeleckého vedenia a dramaturgie premenila v alternatívne hudobné zoskupenie, ktoré obsiahne oblúk od ľudových tradícií až po oblasť súčasnej hudby. Hudba Hradišťanu spája so samozrejmou bravúrnosťou rôzne hudobné žánre a prúdy, je tak právom považovaná za originálny fenomén českej kultúrnej scény.

Jiří Pavlica má za sebou výraznú hudobnú činnosť: bohatú diskografiu s vlastnými autorskými projektmi, početné autorstvo filmovej a divadelnej hudby, pravidelné koncerty doma aj v zahraničí. Jeho práca už roky získava množstvo odborných ocenení (cena Slovenského hudobného fondu, ceny z medzinárodnej rozhlasovej súťaže Prix Bratislava, cenu nezávislých novinárov Žltá ponorka a i.). Rovnako je však cenená aj samotnými poslucháčmi, o čom svedčia ocenenia niekoľkými Zlatými platňami za najpredávanejšie albumy (napr. Ozveny duše, Mys Dobrej nádeje – v spolupráci s juhoafrickým multiinštrumentalistom Dizu Plaatjiesem) i Platinovou platňou za album O slunovratu, skomponovanom na verše Jána Skácela. O šírke jeho záberu a schopnosti spájať ľudí aj projekty z rôznych hudobných brehov svedčí spolupráca s radom skvelých interpretov a súborov (Filharmónia Brno, Symfonický orch. Hl. Mesta Prahy FOK, Pražská komorná filharmónia, Komorný orchester Leoša Janáčka Ostrava, Bambini di Praga, Spirituál kvintet, Emil Viklický, Vlasta Redl a i.), vrátane zahraničných (Alistair Anderson – Veľká Británia, Yas Kaz – Japonsko, Dizu Plaatjies – Juhoafrickej republika). Jiří Pavlica sa autorsky uplatňuje aj v oblasti voľnej súdobej tvorby, k jeho najznámejším skladbám patria Missa brevis pastoralis, Oratórium zmieru, suita dialógov Chvenie, oratórium Porta peregrinorum a najnovšie Svätojánske vigílie, ktoré mali premiéru 8.6.2016 v Smetanovej sieni Obecného domu v Prahe.

V polovici decembra Jiří Pavlica so svojim skvelým hudobným súborom zavíta aj do nášho hlavného mesta. Bratislavský koncert 18. decembra bude výnimočný aj tým, že na ňom zaznejú okrem krásnych tradičných hradišťanovských skladieb aj novinky z vianočného albumu Pozdraveno budiž světlo, ktorý vychádza v týchto dňoch. Album je plný tých najkrajších piesní a kolied, ktoré Jiří Pavlica a Hradišťan natočili. Dvadsať jedna zastavení na albume nie je len o vianočnom rozjímaní a posolstve príchodu betlehémskeho svetla, ale aj o čase nádeje, ktorú nám toto obdobie prináša. Album obsahuje ako známe ľudové koledy, tak aj nové autorské piesne. Ich spoločným menovateľom je okrem vianočnej nálady aj symbolika svetla, iskry a nádeje, ktoré nás sprevádzajú nielen v tomto období, ale počas celého nášho života. „Verím, že v každej zo skladieb je zakódovaný aspoň malý kúsok svetla, ktoré ´v tme svieti, tma ho nepohltí a osvecuje každého človeka´ – hovorí o albume Jiří Pavlica. V bratislavskom Veľkom evanjelickom kostole na Panenskej 28 po prvýkrát zaznejú aj dve časti Pavlicovej vianočnej omše Missa brevis pastoralis v jeho autorskej interpretácii, ako špeciálny hosť sa predstaví bratislavský spevácky zbor Gloria Dei.

Jiří Pavlica a Hradišťan všetkých srdečne pozývajú na tento krásny adventný koncert.  Zastavte sa teda na chvíľu a v predvianočnom zhone  v duchovných priestoroch Evanjelického kostola nechajte čarovnú hudbu rozsvietiť vaše vianočné svetlo.

Posledné vstupenky kúpite u Dr. Horáka https://www.drhorak.sk alebo v predajných sieťach ticketportal.sk a predpredaj.sk.

Zdroj: www.hradistan.cz