Ceny Hudobného fondu 2015 upozorňujú na výrazné osobnosti nášho umenia.

Osobnosti, ktoré si zaslúžia pozornosť. Hudobný skladateľ Peter Martinček, huslista Milan Paľa, muzikológ Pavol Polák, saxofonista Miloslav Suchomel, folkloristka Hana Kyseľová a dirigent dychovej hudby Michal Bróska. Všetkých spája ocenenie od národnokultúrnej verejnoprávnej inštitúcie Hudobný fond.

Hudobný fond udeľuje ročne 6 cien za výnimočné tvorivé a interpretačné výkony alebo celoživotný prínos v oblasti hudby. Ceny boli založené na pamiatku významných slovenských hudobných umelcov v oblasti vážnej hudby, folklóru, džezu a dychovej hudby. V bratislavskom Zichyho paláci sa 24. septembra stretli ocenení aj gratulanti s neutíchajúcim záujmom o domáce umenie. Ceny Hudobného fondu nespĺňajú iba úlohu umeleckých ocenení. Každá zo šiestich cien totiž nesie meno významnej osobnosti z danej oblasti hudobného sveta.

ceny_hf_2015_-_foto_jena_Šimková_dsc3717_zm

Cenu Jána Levoslava Bellu získal Peter Martinček za Symfóniu č. 4 In memoriam M. R. Štefánik. Cenu Frica Kafendu huslista Milan Paľa za vynikajúce interpretačné výkony a nahrávky kompletných diel pre sólové husle od slovenských skladateľov na piatich dvojalbumoch. Cenu Jozefa Kresánka muzikológ Pavol Polák za celoživotné muzikologické dielo a mimoriadny prínos do slovenskej a európskej hudobnej historiografie. Cenu Ladislava Martoníka saxofonista a skladateľ Miloslav Suchomel za výrazný interpretačný a kompozičný prínos na slovenskej jazzovej scéne.

Cenu Pavla Tonkoviča – Hana Kyseľová za dlhoročnú umelecko-tvorivú interpretačnú, pedagogickú a publikačnú činnosť v oblasti hudobného folklóru. A cenu Karola Pádivého – Michal Bróska za dlhoročnú dirigentskú a pedagogickú prácu v prospech rozvoja veľkých dychových orchestrov. O samotnom udelení cien rozhoduje Rada Hudobného fondu. Návrhy na udelenie cien predkladajú Rade profesijné občianske združenia a odborné komisie Hudobného fondu. Finančné odmeny vo výške 1 000 € sa uhrádzajú z prostriedkov Hudobného fondu určených na podpornú činnosť a nie sú dotované príspevkami, darmi, alebo dedičstvami osobností podľa ktorých sú nazvané, ani príjmami z nadácií alebo iných finančných zdrojov.

ceny_hf_2015_-_foto_jena_Šimková_dsc3730_zm

„Myslím, že sa hudba v posledných rokoch dostala na okraj spoločenského záujmu. Možno je aj to vplyvom komerčných médií a bulváru. Skutočné umenie často nedostáva priestor, aký by si zaslúžilo. Preto je udeľovanie takýchto cien dôležité. Jednak, aby sme ukázali, že si vážime svojich kolegov a nemenej dôležité je predstaviť verejnosti kvalitných umelcov z rôznych odvetví,“ dodal na adresu cien Hudobného fondu riaditeľ tejto verejnoprávnej inštitúcie a aktívny hudobník, Matúš Jakabčic.

https://www.facebook.com/hudobnyfond.sk?fref=ts

Zdroj: Hudobný fond