Zo slabozrakých detí sa stanú výtvarníci s vlastnou výstavou. Na Divadelnej Nitre.

Veľkorozmerné maľby aj komorné kresby, plné fantázie a hravosti. Výtvarníkmi s vlastnou výstavou sa počas Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra, ktorý sa uskutoční od 27. septembra do 2. októbra 2013, stanú slabozraké deti.

Už tradične totiž počas festivalu vyvrcholí projekt Darujem ti tulipán, ktorý už siedmy rok vďaka umeleckým aktivitám integruje slabozraké a nevidiace deti.

V priestrannej vstupnej hale nitrianskeho Nákupno-zábavného centra Galéria Mlyny sa už týždeň pred štartom Divadelnej Nitry, 16. septembra, uskutoční workshop veľkorozmernej maľby „tulipánových“ detí. Podľa vlastnej fantázie a pod vedením skúsenej výtvarníčky budú maľovať na štvormetrové pásy papiera. Práve tieto diela sa stanú základom výstavy Maľujeme naveliko. Verejnosť si bude môcť prezrieť aj vyše stovku kresieb slabozrakých detí ako ukážku výsledkov práce celoročne fungujúceho Klubu Darujem ti tulipán v Bratislave.

TULIPAN_2012_foto Petra Maliarikova

Výstava bude sprístupnená od 16. septembra až do konca Divadelnej Nitry, 2. októbra. Slávnostné otvorenie za účasti detí zo Základnej školy kniežaťa Pribinu v Nitre a Základnej školy internátnej pre zrakovo postihnutých v Bratislave sa uskutoční 28. septembra 2013 o 14.00 h.

„Mnohí nevedia, že deti sú pre svoje postihnutie takmer celé detstvo izolované v internáte, odlúčené od rodín a svojho domova a že nadšené kreslenie je jednou z mála možností ich sebauplatnenia. Pre tieto deti je nepredstaviteľnou satisfakciou a povzbudením predstaviť svoju tvorbu ľuďom a ukázať, že sú platné a verejnosťou uznané,” povedala vedúca projektu akademická sochárka Elena Kárová.

Aktuálne informácie o Divadelnej Nitre na www.nitrafest.sk a https://www.facebook.com/divadelna.nitra

Zdroj: Divadelná Nitra