Tri hudobné kompozície skladateľa Lukáša Borzíka na jednom albume SVETLO SLOVA

Tri hudobné kompozície skladateľa Lukáša Borzíka – Credo, Ex Nihilo, Svetlo sveta – pôsobia na novom albume ako jeden pôsobivý celok. CD nesie názov originálneho symfonického diela inšpirovaného liturgickou témou krížovej cesty SVETLO SVETA. Živé nahrávky vznikali v rôznych obdobiach na rôznych miestach a v rôznych kontextoch. Podieľali sa na nich takí špičkoví hudobníci, akými sú: Ivan Šiller, David Danel, Milan Paľa, Estónsky filharmonický komorný zbor, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu i sopranistka Eva Šušková.  Album vychádza vo vydavateľstve Real Music House.

„Hudobná reč slovenského skladateľa Lukáša Borzíka už od prvých úspechov jeho kompozícií na domácej i zahraničnej pôde priniesla do slovenskej scény súčasnej hudby obohatenie o nový, svojrázny a výrazovo mimoriadne silný hlas. Jeho kompozície, ktoré si vždy s určitým časovým odstupom nachádzajú cestu aj ku mne, kráčajú každým novým dielom neomylne za vždy presnejším, ostrejším, zrelším a vyváženejším vyjadrením a spracovaním hudobných myšlienok a materiálu,“ napísala skladateľka Jana Kmiťová.

Silné mimohudobné posolstvo skladieb Lukáša Borzíka podľa nej odráža jeho životnú filozofiu a tvorí tak jednotu s jeho dielom, pričom je pre neho dôležité nechať sa viesť jedine svojím vnútrom, nehľadiac na súčasné trendy. „Vytvára výnimočný obraz umelca, aký dnešná doba bezpodmienečne potrebuje,“ uzatvára svoju úvahu o tvorbe Lukáša Borzíka Jana Kmiťová.

Na albume SVETLO SLOVA sú tri hudobné kompozície: Credo, pre miešaný zbor, Ex nihilo, pre ansámbel a Svetlo Slova, pre soprán, husle a orchester. Ide o tri zrelé kompozície v troch rozdielnych inštrumentačných obsadeniach, ktoré vznikali v období rokov 2018 – 2021.

„Skladba Credo odhaľuje nezvyčajne bohatú harmonickú reč autora, ktorá na základe nových harmonických súvislostí citlivo odkrýva nové výrazové nuansy ukryté v textovej predlohe vo výnimočnej interpretácii Estónskeho Filharmonického komorného zboru z Katedrály sv. Mikuláša v Talline, v Estónsku. Ensemblová skladba Ex nihilo je výrazovo mimoriadne silnou skladbou s exaktnou proporčnou vyváženosťou a jedinečnosťou farebných kombinácii. Dramaturgiu uzatvára dielo Svetlo Slova, ktoré sa mi javí ako Borzíkova kľúčová kompozícia, nielen kvôli jej dĺžke, ale práve vďaka presnosti vyjadrovaných myšlienok, formálnej dokonalosti a cielenej práce s vývojom prinášaného hudobného materiálu,“ predstavila nový album Jana Kmiťová.

Album SVETLO SLOVA vyšiel vo vydavateľstve Real Music House, ktoré sa aj ako nahrávacie štúdio programovo venuje aktuálnej tvorbe slovenských hudobných skladateľov a interpretov. Hudba Lukáša Borzíka nemá len umeleckú, ale aj duchovnú hodnotu. Sme poctení, že album vychádza práve v našom vydavateľstve. Veríme, že poslucháči v ňom nájdu rovnakú hudobnú krásu ako my. Lukáš je dôležitý umelec nášho regiónu. Navyše má svoj vlastný a jasný rukopis. A to je v súčasnosti mimoriadne vzácny fenomén,“ povedal Robert Pospiš z Real Music House.

Vznik CD nosiča SVETLO SVETA z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia, SOZA, Hudobný fondBratislavský samosprávny kraj.

1. CREDO
pre miešaný zbor | for mixed choir
Estónsky filharmonický komorný zbor | Estonian Philharmonic Chamber Choir
Kaspars Putniņš, dirigent | conductor
Živá nahrávka z festivalu ISCM World Music Days, 4. 5. 2019, Kostol sv. Mikuláša (Niguliste kirik), Tallin, Estónsko | Recorded live at the ISCM World Music Days on May 4, 2019, St. Nicolaus Church (Niguliste kirik), Tallin, Estonia

2. EX NIHILO
pre soprán, klarinet, husle, cimbal a klavír | for soprano, clarinet, cimbalom
Helga Varga Bach, soprán | soprano
David Danel, husle | violin
Ronald Šebesta, klarinet | clarinet
Juraj Helcmanovský, cimbal | cimbalom
Ivan Šiller, klavír | piano
Nahrávka, 16. 02. 2021, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava | Recorded on February 16, 2021, Large Concert Studio of the Slovak Radio, Bratislava

3. SVETLO SLOVA
Symfónia pre soprán, husle a orchester | Symphony for soprano, violin and orchestra
Eva Šušková, soprán | soprano
Milan Paľa, husle | violin
Symfonický Orchester Slovenského Rozhlasu | Slovak Radio Symphony Orchestra
Peter Valentovič, dirigent | conductor
Živá nahrávka z festivalu Novej slovenskej hudby 14. 11. 2018, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava | Recorded live at the New Slovak Music festival on November 14, 2018, Large Concert Studio of the Slovak Radio, Bratislava

Bližšie informácie o CD:https://www.realmusichouse.sk/obchod/hudba/lukas-borzik-svetlo-slova/
Album Svetlo sveta: https://realmusichouse.bandcamp.com/album/svetlo-slova

Zdroj: TS