Súťaž DRÁMA 2013 vo finále.

Porota 14. ročníka súťaže pôvodných dramatických textov – divadelných hier v slovenskom a českom jazyku DRÁMA 2013 v zložení Zuzana Palenčíková (dramaturgička Mestského divadla Žilina a predsedníčka poroty), Viliam Klimáček (dramatik), Vladislava Fekete (riaditeľka Divadelného ústavu v Bratislave, dramaturgička), Andrea Dőmeová (dramaturgička Divadla ASTORKA Korzo ´90) a Miriam Kičiňová (lektorka dramaturgie Činohry SND) z 27 prihlásených textov vybrala piatich finalistov súťaže.

Finalistami súťaže DRÁMA 2013 sú:
Jana Bodnárová: Snežný vrchol
Daniel Hevier: Smrť si vás pridala do svojich kruhov
Kaja Kowalczuková: Job! Tvoju mac
Pavel Trtílek: Bezesná noc
Pavol Weiss: Zo života ľudstva

Finálové texty sa budú prezentovať 15. mája 2014 o 16.30 hod. na scénickom čítaní TROJBOJ počas festivalu Nová dráma/New Drama 2014 v Modrom salóne Slovenského národného divadla v Bratislave.

Činohra Slovenského národného divadla, naštuduje víťazný text v podobe inscenácie alebo scénického čítania. Rozhlas a televízia Slovenska vyberie z prihlásených textov svojho víťaza, ktorého hra bude uvedená na Rádiu Devín v roku 2014.

Divadelný ústav vydá finálové texty v podobe zborníka.

Vyhlásenie víťaza súťaže spolu s vyhlásením Ceny Činohry Slovenského národného divadla a Ceny Rádia a televízie Slovensko sa uskutoční 17. mája 2014 o 19. hod. v rámci záverečného ceremoniálu festivalu Nová dráma/New Drama 2014 v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava v Bratislave.

Organizátormi súťaže Dráma je Divadelný ústav Bratislava a Činohra Slovenského národného divadla.

Partnerom súťaže je Rozhlas a televízia Slovenska – Rádio Devín.

ND2014_A1_Ideovy_594x841mm-PRESS

Zdroj: Nová dráma / New Drama 2014