Súčasná slovenská dráma cestuje do Slovinska!

46. ročník divadelného festivalu Borštnikovo srečanje v Maribore bude venovať osobitnú pozornosť slovenskej dráme a divadlu, ktoré sa na festivale predstavia v samostatnej programovej sekcii Focus Slovensko 17. – 19. októbra 2011.

Pri tejto príležitosti vydáva Festival Borštnikovo srečanje, Slovinské národné divadlo v Maribore publikáciu Súčasná slovenská dráma. Knižná novinka obsahuje slovinské preklady troch súčasných slovenských hier: Viliam Klimáček: Hypermarket (preklad Nives Vidrih); Vladislava Fekete: Krátke spojenia (preklad Alja Predan); Zuza Ferenczová a Anton Medowits: Solitaire.sk (preklad Spel Sevšek Šramel).

Všetky tri hry budú prezentované študentmi Divadelnej, rozhlasovej, filmovej a televíznej akadémie v Ľubľane na scénickom čítaní. Súčasťou programu je aj prednáška Eleny Knopovej, teatrologičky a autorky predhovoru k publikácii Súčasná slovenská dráma na tému Súčasná slovenská dráma: tradícia, diskontinuita a diverzita. Vladislava Fekete, kurátorka sekcie Focus Slovensko a riaditeľka Divadelného ústavu v Bratislave, predstaví históriu a činnosť tejto odbornej inštitúcie. V rámci medzinárodnej sekcie Mosty sa predstaví aj inscenácia Divadla P.A.T. a Štúdia 12 M.H.L. v réžii Slávy Daubnerovej.

Podujatie Focus je platformou Divadelného ústavu v Bratislave. Spája európske divadlo a vzájomne informuje o divadelných kultúrach, ich smerovaní a vytvára priestor na spoluprácu.

Zdroj: Divadelný ústav / Theatre Institute
Publikoval: Redakcia GREGI.NET