Slovenský husľový virtuóz Milan Paľa predstaví výnimočný projekt nahrávky kompletných diel pre sólové husle slovenských skladateľov.

 „To, čo sa v priebehu štyroch rokov podarilo Milanovi Paľovi nemá v slovenskej hudbe precedens. Porovnateľnou hodnotou prispelo do našej hudobnej kultúry azda len niekoľko najoddanejších propagátorov diel slovenských skladateľov, aj to v časovom rozpätí celej svojej kariéry. Milanov počin je veľkou výzvou pre slovenské interpretačné umenie,” povedal o projekte hudobný skladateľ Daniel Matej.

Podobný vydavateľský projekt, ktorého dramaturgická i umelecká hodnota je vysoko cenená kritikou, je raritou nielen v domácom, ale aj v medzinárodnom kontexte. Výnimočný komplet na tlačovej besede v Kaviarni Artforum na Kozej ulici v Bratislave predstavia 26. februára 2014 o 10.30 hod. Milan Paľa, riaditeľ vydavateľstva Pavlík Records Rostislav Pavlík a hudobný skladateľ Jevgenij Iršai.

Milan Pala_foto_Martina Simkovicova

Jeden z najvýznamnejších interpretov svojej generácie, slovenský husľový virtuóz Milan Paľa (1982), ktorý je nominovaný na prestížne ocenenie Radio_Head Awards v kategórii klasická hudba (CD Slovak Violin Concertos), uzatvára v týchto dňoch unikátny projekt nahrávania kompletných diel slovenských skladateľov pre sólové husle. Nahrávky, päť dvojalbumov nazvaných Violin Solo 1 – 5, vychádzali ako súčasť edície Slovak Works v rokoch 2009 – 2013 vo vydavateľstve Pavlík Records, ktoré sa dlhodobo venuje propagácii slovenského hudobného umenia. Prostredníctvom desiatich diskov v trvaní viac než 11 hodín sa tak poslucháči môžu zoznámiť so 64 skladbami 35 slovenských skladateľov rôznych generácií a štýlových orientácií. Väčšina z uvedených diel doteraz nebola dostupná na CD nosiči, nebola nahraná alebo ide o kompozície, ktorých vznik inicioval Milan Paľa a sú mu dedikované. Medzi skladateľmi zaradenými do antológie možno nájsť mená zástupcov slovenskej hudobnej moderny, diela významných predstaviteľov avantgardy 60. rokov 20. storočia (Ilja Zeljenka, Ivan Parík, Jozef Sixta, Jozef Malovec, Tadeáš Salva, Juraj Hatrík, Vladimír Bokes, Roman Berger) i kompozície skladateľov spájaných s postmodernou v hudbe (Juraj Beneš, Vladimír Godár, Peter Machajdík, Daniel Matej). Nechýbajú tvorba slovenských skladateliek (Iris Szeghy, Lucia Koňakovská, Lucia Papanetzová) a hudba predstaviteľov strednej a mladšej skladateľskej generácie (Marián Lejava, Peter Groll a ď.).

Milan Paľa (1982) sa narodil v Prešove. Študoval na Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici v triede Mgr. Petra Strenáčika. Po absolvovaní pokračoval na viedenskej Universität für Musik und darstellende Kunst a vysokoškolské štúdium ukončil na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne v triede doc. Františka Novotného. Umelec je nositeľom ocenení z domácich a medzinárodných súťaží ako napr. Concourse Moderne Riga, Súťaž Leoša Janáčka v Brne, Súťaž Bohuslava Martinů, Anglo-Czech Trust London atď. Počas štúdia sa zúčastnil medzinárodných majstrovských kurzov u osobností akými sú Vladimir Spivakov, Semion Jaroševič, Jean Guillou. Sólisticky spolupracoval so Štátnou filharmóniou Brno, Slovenskou filharmóniou, Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu, Rozhlasovým orchestrom Kyjev, Petrohradským kongresovým orchestrom, Petrohradským filharmonickým orchestrom pod taktovkou dirigentov ako Theodor Guschlbauer, Alexander Černušenko, Howard Arman, Leoš Svárovský, Ondrej Olos, David Svee, Peter Gribanov a i. Svoje umenie predstavil vo Švajčiarsku, Francúzsku, Rusku, na Ukrajine, Malte, v Nemecku a v Rakúsku. V roku 2009 získal Cenu Ľudovíta Rajtera udeľovanú Hudobným centrom za výnimočné interpretačné kvality a ojedinelý prístup k slovenskej hudbe, ktorá si prostredníctvom jeho strhujúcej interpretácie získava čoraz väčšiu pozornosť doma i v zahraničí.

Pozrite si dokument Českej televízie Bravo Milan Paľa!

www.pavlikrecords.sk
www.milanpala.com

Zdroj: Andrej Šuba
Foto: Martina Šimkovičová (Festival Konvergencie)