Slovenské umenie nových médií na výstave REMAKE v Brne!

V utorok 6. marca sa v Dome umenia mesta Brna otvorí výnimočná výstava umenia nových médií. Medzinárodná expozícia REMAKE približuje históriu mediálneho umenia prostredníctvom diel súčasných umelcov zo Slovenska, Českej republiky, Francúzska, Holandska, Islandu, Poľka, USA a Veľkej Británie.

Skôr než o statickú výstavu v tradičnom zmysle slova však pôjde o dynamickú sociálnu akciu, ktorá prinesie sériu umeleckých udalostí prezentujúcich ako nové, tak i vybrané priekopnícke diela mediálneho umenia. Výstava je putovná, v Brne potrvá do 15.4.2012. V apríli bude časť z nej sprístupnená v Bratislave v rámci jedenásteho ročníka festivalu Multiplace.

Výstava REMAKE (REthinking Media Arts in C(K)ollaborative Environments) oživuje zaujímavou formou málo známu históriu technologického umenia prevažne Strednej a Východnej Európy. Je zavàšením trojročného medzinárodného projektu s rovnomeným názvom, za ktorým stojí bratislavské združenie Atrakt Art v spolupráci s partnermi z Českej republiky, Francúzska, Islandu a Rumunska.

Cieľom projektu, ktorý prebieha od júna 2010 do mája 2012 je iniciovať tvorbu a prezentáciu súčasných diel inšpirovaných históriou elektronického umenia a poukázaťna významnú časťdejín, ktoré sa odohrávali aj za železnou oponou.

DIN_ReDIN

Slovenskí umelci pripravili viacero diel, v ktorých sa inšpirovali historickými kúskami. Najdôležitejším princípom výstavy je, ako vyplýva z jej názvu, samotný „remake“ – teda interpretácia pôvodného diela aktuálnym jazykom, prostredníctvom súčasných technológických možností. Takmer všetky diela spája prvok interaktivity – návštevníci môžu do inštalácií vstupovať a ovplyvňvať ich. Dobrým príkladom je Hit Bonačiæ – 2D remake svetelných kinetických inštalácií chorvátskeho kybernetika Vladimira Bonačiæa, ktorý vytvorili slovenskí autori Ján Šicko a Mária Rišková. Táto interaktívna inštalácia sa ovláda údermi do stola, ktoré návštevníkovi umožňujú vložiť jeho vlastnú sériu inštrukcií, ktoré ďalej generujú vzory.

Ďalšou dvojicou slovenských umelcov je Zuzana Husárová a Ľuabomír Panák. Ich interaktívna inštalácia I : * ttter pracuje s remixovaním textových častí z diel svetového net.artu – internetového umenia. Vďaka 3D senzoru môžeme na premietacej ploche jednoducho prechádzať, mazať a mixovaťdialóg pripomínajúci (online) komunikáciu osôb / strojov, či do diela vstupovať vlastnou kresbou.

Inštalácia Distributed presence Andrewa Priora a Davida Stranga v spolupráci so skladateľom Miroslavom Tóthom je pripomenutím zlatého veku slovenskej elektroakustickej hudby v  60. a 70. rokoch minulého storočia. Autori oprášia prvú autonómnu slovenskú elektroakustickú kompozíciu Jozefa Malovca Orthogenesis (1966), ktorá vznikla v rozhlasovom Experimentálnom štúdiu. Zvuky z galérie sú v tejto inštalácii prenášané online, ktokoľvek tak môže mixovať a manipulovaťpôvodný archívny materiál a kombinovaťho so zvukmi v galérii.

Výstava REMAKE je putovná a jej ďalšou zastávkou bude Bratislava. Už koncom apríla, v rámci jedenásteho ročníka festivalu sieťovej kultúry Multiplace, môže verejnosť vzhliadnuť časť vystavených diel, doplnených o zaujímavé sprievodné podujatia. Výstava sa koná s podporou Programu Kultúra EU, Medzinárodného višehradského fondu, Ministerstva kultúry Českej republiky, Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Štatutárneho mesta Brna.

    
Viac informácií: https://www.dum-umeni.cz/cz/vystava/remake
Viac informácií v anglickom jazyku: https://www.remakeme.eu

VÝSTAVA REMAKE
7.3. – 15.4.2012, Brno

Dùm pánù z Kunštátu, Galerie G99
Dominikánská 9

AM 
Galerie architektury, Starobrnìnská 18

Remake

Kurátori projektu: Dušan Barok (SK/NL), Katarína Gatialová (CZ), Mária Rišková (SK), František Kowolowski (CZ), Slávo Krekovič(SK), Catherine Lenoble (FR), István Szakáts (RO), Barbora Šedivá (CZ), Alexander Zaklynsky (IS), Rarita Zbranca (RO).
Na výstave spolupracujú: Dù umìí mìta Brna (CZ), Atrakt Art (SK), Alt Art (RO), Ping (FR), Multiplace (SK), The Lost Horse Gallery (IS), Ústav hudební vìy – Teorie interaktivních médií MUNI (CZ), Muzeum umìí Olomouc (CZ), CIANT (CZ), 4AM Fórum pro architekturu a média (CZ), VŠVU (SK) a ďalší.
Podpora: Európska komisia – Program Kultúra, Medzinárodný vyšehradský fond, Ministerstvo kultúry Čskej republiky, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Statutární mìto Brno
Partneri: MEtropolis, artalk.cz, ArtMap

Zdroj: Projekt REMAKE
Publikoval: Redakcia GREGI.NET