Pripravovaná výstava ACTION EVERYTHING sa sústredí na slovenské súčasné umenie s presahom na dvadsaťpäťročnú históriu Ceny Oskára Čepana.

V tomto období sa pripravuje nová výstava, ktorá voľne nadväzuje na dvadsaťpäť rokov Ceny Oskára Čepana. Nemá však primárne komunikovať „výročie“, ani samotný projekt Ceny, bude sa sústrediť na súčasné umenie, na tvorbu stovky autorov/autoriek, ktorí/é sa počas dvadsiatich piatich rokov existencie Ceny stali jej súčasťou ako finalisti/finalistky. Cena Oskára Čepana sa pri tejto príležitosti spája s Galériou mesta Bratislava (GMB), výstava ACTION EVERYTHING sa bude konať od 29. júla do 17. októbra 2021 v Pálffyho paláci, kurátorom je Nikolas Bernáth, organizátorom Nadácia – Centrum súčasného umenia.

Na túto spoluprácu som oslovila mladého kurátora, riaditeľa progresívnej košickej galérie súčasného umenia VUNU, Nikolasa Bernátha, ktorý nie je zaťažený kontextom Ceny či jej výročím. Verím, že sa mu s aktuálnou koncepciou jeho výstavy podarí vytvoriť živý diskurzívny formát, ktorý rozšíri povedomie o súčasnom slovenskom umení, pretože práve o to nám v prvom rade ide,“ povedala riaditeľka Nadácie ‒ Centrum súčasného umenia a zároveň Ceny Oskára Čepana Lucia Gavulová.

Vlani sa konal 25. ročník Ceny Oskára Čepana, plnohodnotných 25 rokov má Cena za sebou až tohto roku. Minulý rok počas letných mesiacov pripravil organizačný tím symbolickú kampaň „Čepan 25“, v rámci ktorej pripomenuli všetkých laureátov/laureátky Ceny, v priebehu jej histórie, a to cez odborne autorsky napísané medailóny o jednotlivých autoroch/autorkách, ich fotografie, ktoré vytvoril Ivan Kalev a prezentáciu súčasnej, ako aj minulej tvorby autorov/autoriek. Spomínaná kampaň prebiehala na sociálnych sieťach projektu.

„Výstavný projekt je akýmsi prirodzeným gestom, v rámci ktorého by priestor mali dostať nie len laureáti a laureátky, ale všetci umelci, ktorí sa za to štvrťstoročie stali súčasťou projektu. Veď je to skutočne už určitý reprezentatívny segment súčasného slovenského umenia. I keď – samozrejme, treba si byť vedomý toho, že výber umelcov reflektuje iba tých, ktorí sa kedy do Ceny prihlásili, a výber na výstave nebude „reprezentatívnou vzorkou autorov za 25 rokov Ceny Oskára Čepana“, ale kurátorským výberom autorov/autoriek a diel, ktorí/é pasujú do koncepcie kurátora,“ doplnila Lucia Gavulová.

Podľa kurátora Nikolasa Bernátha spája diela základná koncepcia viažuca sa k produkcii a prezentácii tvorby vybraných umelcov ako „akčných objektov“. Koncepcia výstavy sa odzrkadľuje aj v samotnom jej názve ACTION EVERYTHING. „Ak by sme ho chceli voľne preložiť do slovenčiny, dostaneme sa k sloganom ako aktiv(iz)ovať všetko alebo všetko je akcia. Mám za to, že akcia a akčnosť sprevádzajú umelcov a umelkyne po celý ich život spojený s tvorbou. Každé exponovanie vytvoreného diela vystavením v galerijnom prostredí, alebo inom verejne kontaktnom priestore, je novou a ďalšou akciou. Samozrejme i v tomto prípade platí vzťah akcie a reakcie, kedy jeden proces spúšťa ten ďalší. Diela totiž akcieschopnosť nie len absorbujú, ale aj sami generujú. Práve tento moment dvojitej kauzality, vstupu a výstupu, akcie a reakcie ma ako prizvaného kurátora zaujíma,“ spresnil kurátor.

Cena Oskára Čepana sa vracia do priestorov GMB po šestnástich rokoch. Lucia Gavulová sa na vedenie galérie obrátila aj vzhľadom na spoločné spolupráce z minulosti. „Vedenie i tím galérie nám od začiatku vychádzali v ústrety. Spoločne sme hľadali možnosti, ako výstavu uskutočniť. GMB bola dokonca ochotná na čas stiahnuť stálu expozíciu na druhom – historickom podlaží, aby sme ju tam mohli umiestniť. Galérii a jej otvorenému vedeniu sme preto vďační a tešíme sa, že sa Čepan na čas opäť bude môcť spojiť so značkou GMB,“ povedala k obnovenej spolupráci Lucia Gavulová.

O spoločných prienikoch v minulosti a spojení súčasného umenia s priestorom Pálffyho paláca hovorí aj riaditeľka GMB Katarína Trnovská: „Spojenie Galérie mesta Bratislavy a Ceny Oskára Čepana v roku 2021 nie je vôbec náhodné. Inštitúcie nadviazali na spoluprácu z rokov 2001 až 2005, počas ktorých sa výročné výstavy laureátov COČ konali v priestoroch Pálffyho paláca na Panskej ulici. Po šestnástich rokoch sa COČ opäť vracia do GMB s výstavou ACTION EVERYTHING voľne odkazujúcou na dvadsať päť rokov existencie projektu Ceny Oskára Čepana. Bratislavské publikum bude mať jedinečnú príležitosť vidieť v GMB kurátorský výber diel umelcov a umelkýň, ktorí boli súčasťou COČ v rokoch 1996 – 2020.“

Cena Oskára Čepana je určená vizuálnym umelcom do veku 40 rokov. Účasť v projekte nie je obmedzená konkrétnym výtvarným médiom. Zastrešuje ju Nadácia – Centrum súčasného umenia v spoluorganizácii s platformou na podporu umenia collective a s podporou programov Residency Unlimited a nadácie Trust for Mutual Understanding. Z verejných zdrojov projekt podporuje Fond na podporu umenia. V roku 2021 projekt podporila Nadácia mesta Bratislavy a Bratislavský samosprávny kraj. Cena je súčasťou medzinárodnej siete ocenení YVAA – Young Visual Artists Awards. Projekt sprevádza aj nová webová stránka oskarcepan.sk, na ktorej sa priebežne pracuje.

www.oskarcepan.sk
www.facebook.com/CenaOskaraCepana/
@oskarcepan

Organizátor: Nadácia – Centrum súčasného umenia
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Zdroj: Zuzana Golianová / Mediálna podpora Ceny Oskára Čepana 2021