Prehliadku výstavy Human by Design odvysiela Slovenské centrum dizajnu naživo a online.

Slovenské centrum dizajnu (SCD) prichádza s online komentovanou prehliadkou výstavy, ktorá je momentálne v karanténe vo viedenskom Múzeu úžitkového umenia (MAK). Virtuálni návštevníci budú mať príležitosť zažiť finisáž výstavy Human by Design vďaka live streamu na sociálnych sieťach už v stredu 8. apríla o 15:00 hod.

Výstava Human by Design predstavuje koncepty, metódy, modelové situácie, prípadové štúdie, inovatívne riešenia, ktoré vyjadrujú urgentnú túžbu po zmene a udržateľnosti. Organizátorom komentovanej prehliadky je Slovenské centrum dizajnu, ktorého riaditeľka Mária Rišková uvedie kurátorský kontext výstavy ako aj jej témy, inšpirácie a zámery. „Výstava predstavuje hlasy, ktoré sú kritické, no nie porazenecké, prináša príklady riešení z praxe a spôsoby uvažovania mladých generácií dizajnérov a teoretikov,“ hovorí Mária Rišková. Spoluorganizátorom je múzeum aplikovaných umení MAK – Museum of Applied Arts vo Viedni. Jeho kurátorka Marlies Wirth, venujúca sa oblasti digitálnej kultúry, priblíži prepojenia medzi priestorom Design Labu, v ktorom je výstava umiestnená a jej témou. Hosťom prehliadky bude aj Ján Pernecký zo štúdia Subdigital, ktoré navrhlo výstavný dizajn.

Názov si výstava vypožičala z knihy austrálskeho filozofa a teoretika dizajnu Tonyho Frya Becoming Human by Design (2012), ktorá analyzuje význam dizajnu pri adaptácii človeka na meniace sa podmienky, a vôbec pri prežití ľudského druhu. Pod vplyvom radikálnych zmien, ktorými prechádza ľudstvo za posledných tridsať rokov, sa pozornosť dizajnérov odkláňa od tvorby objektu k tvorbe konceptov. Čoraz častejšie počujeme o potrebe zmeniť prístup a filozofiu tvorby dizajnu, volanie po zodpovednosti k prírode i voči ľudskému druhu.

Virtuálni návštevníci MAK-u vo Viedni budú mať unikátnu príležitosť spoznať slovenské projekty, ktoré reflektujú možné zmeny v spoločnosti vo forme inovácií a vynálezov. Miroslav Král a Vlasta Kubušová z crafting plastics! studio inšpirujú inovatívnymi riešeniami, ktoré prinášajú ekologické materiály v nových podobách do nášho každodenného života prostredníctvom medziodborovej spolupráce dizajnu, vedy a technológií. Nezisková organizácia Repairably prináša priestor pre nastavenie pravidiel opraviteľnosti výrobkov a certifikuje produkty, ktoré sú navrhnuté tak, že sa dajú jednoducho a cenovo prístupne opraviť. Výstava predstaví Repairably manifestdesiatich pravidiel, na základe ktorého môže výrobok získať označenie Repairably „(y)“ a jedinečný alfanumerický kód s cieľom pomôcť zákazníkovi jednoducho identifikovať výrobky, ktoré sa dajú opraviť hocikedy a za rozumnú cenu. Ján Jánoš a Maroš Schmidt sa svojím projektom Skvôt – prenosný domov pre včely samotárky snažia poukázať na fatálne dôsledky neudržateľného spôsobu života, ktorého dôsledkom môže byť aj vyhynutie existenčne dôležitého hmyzu. Ako demonštráciu tejto idey zvolili prenosný domov pre včely samotárky a iný hmyz, ktorý umožní ich prežitie v mestách, parkoch alebo záhradách. Suťoblok využíva odpadové stavebné materiály – predovšetkým prach, z ktorého sa stĺkaním (za adície ďalších materiálov) získava pevný materiál – výsledný suťoblok, pripravený na použitie v nových stavbách alebo pri rekonštrukcii existujúcich. Avšak pre efektivitu nových nástrojov a pravidiel je podstatná aj zmena v inštitucionálnom prostredí. SCD priblíži aj svoj výskum  nových udržateľných materiálov využiteľných nielen v dizajne, ktorý realizuje v spolupráci s odborníkmi zo SAV a prostredia vývoja bioplastov. Cieľom výskumu, ktorý je súčasťou nového projektu SCD Knižnica materiálov, je nielen prehľadne dokumentovať vzorky, ale tiež priblížiť ich vlastnosti a príklady použitia.

Súčasný dizajn dnes čelí neľahkej výzve prichádzať neustále s novými postupmi, ktoré uľahčujú zodpovednú interakciu medzi prírodou a ľudstvom. Výstava približuje aj úlohu nezávislých organizácií a komunít spravujúcich miesta, ktoré sa prirodzene stávajú kľúčovými dejiskom pre inovácie. Cieľom výstavy je trefne konfrontovať konzervatívny svet masových trhov zameraný na obrat či konzum a poukázať na aktuálny trend odklonu dizajnérskej pozornosti od vytvárania objektov k rozvíjajúcim sa konceptom. Dizajn, jeho prax i teória, reaguje na túto situáciu vznikom metodológií ako „design thinking“, kritický dizajn a sociálny dizajn. „Výstava prezentuje už existujúce projekty zo Slovenska i medzinárodného kontextu, no niektoré prezentácie pre výstavu aktuálne vznikajú ako súčasť celého projektu Dizajn a inovácie. Preto bola aj tvorba výstavy experimentom a návštevníci tu uvidia viacero projektov, ktoré sú stále v procese vývoja alebo vznikali počas niekoľkých týždňov predchádzajúcich otvoreniu výstavy,“ dodáva hlavná kurátorka výstavy, ktorú malo slovenské publikum možnosť vidieť po prvýkrát v bratislavskej galérii Satelit minulý rok v septembri.

Názov: Human by Design Finissage & Guided Tour
Jazyk: angličtina
Termín: 8. apríl 2020, začiatok o 15:00
Kde: online stream cez Facebook a Youtube Slovenského centra dizajnu
Organizátor eventu: SCD – Slovenské centrum dizajnu, Bratislava
Spoluorganizátor: MAK – Múzeum úžitkových umení, Viedeň
Hlavná kurátorka: Mária Rišková, riaditeľka SCD
Hosť: štúdio Subdigital, autor dizajnu výstavy

Program
15:00 – 15:05 Privítanie
15:05 – 15:20 Kurátorský úvod – Mária Rišková, hlavná kurátorka výstavy
15:20 – 15:35 Human by Design a MAK Design Lab – Marlies Wirth, kurátorka digitálnej kultúry v MAK-u
15:35 – 15:45 Výstavný dizajn – štúdio Subdigital
15:45 – 16:30 Predstavenie diel – Mária Rišková a Lucia Dubačová, spolukurátorka výstavy

Facebook Event:  www.facebook.com/events/273340750341674/
Youtube kanál: https://www.youtube.com/channel/UC3fITdZfeTKl0r7i2XG1bRA
MAK: www.mak.at, www.facebook.com/MAKVienna/
SCD: www.scd.sk, https://www.facebook.com/slovakdesigncenter/
Viac informácií nájdete na našom webe:  bit.ly/HumanByDesignV

Kurátori a produkcia výstavy

Hlavná kurátorka: Mária Rišková
Kurátorská spolupráca: Klára Prešnajderová, Maroš Schmidt, Diana Klepoch Majdáková, Zuzana Duchová, Lucia Dubačová, Ľubica Kollárová, Ján Pernecký, Tomáš Tholt, Anna Cséfalvay
Architektúra a realizácia výstavy: Subdigital / Ján Pernecký, Tomáš Tholt, Anna Cséfalvay
Realizácia výstavného systému: La Ferra / Ladislav Csenkey (kovovýroba); 4frommedia, s.r.o. (výroba panelov, tlač)
Grafický dizajn: Studio Truben / Pavol Truben, Marek Menke
Preklady: Katarína Kasalová
Produkcia: Ľubica Kollárová, Lucia Dubačová, Natália Galbavá, Zdenka Pepelová
Programy pre verejnosť, spolupráca na produkcii: Helena Cibulková, Gabriela Rybáriková
Organizátor výstavy: Slovenské centrum dizajnu

EU INTERREG SK-AT projektový manažment MAK

MAK: Marlies Wirth, Kurátorka zbierok digitálnej kultúry a dizajnu
Koordinácia projektu MAK: Eva Adam-Maxa, Asistentka projektu EU INTERREG SK-AT
Manažment výstavy MAK: Mario Kojetinsky (Vedúci), Alena Volk
Partneri projektu Dizajn a inovácie: Slovenské centrum dizajnu, Vysoká škola výtvarných umení Bratislava, MAK – Museum für angewandte Kunst, Universität für angewandte Kunst Viedeň

Výstava z cyklu aktivít projektu Dizajn a inovácie, Cezhraničná spolupráca inštitúcií dizajnu v digitálnej dobe podporeného programom Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014 – 2020. Súčasť Vienna Biennale for Change 2019, ktorého hlavným organizátorom je MAK – Múzeum úžitkových umení vo Viedni.

Zdroj: TS