Praha a Bratislava na nohách, prichádza rebelka Emilie Autumn!

Žena tisíce a jedné tváře, Emilie Autumn, žije momentálnì život zpìvačky a proto se rozhodla zaktivovat svou nekonvenční doprovodnou kapelu The Bloody Crumpets a vyrazit s ní na rozsáhlé evropské turné.. Přesnì tímto úvodníkem jsme zvali před témìř dvìma roky na její plánované česko – slovenské koncerty.

Tìsnì před jejich vypuknutím musela ovšem Emilie zrušit část svého turné ze zdravotních dùvodù a proto jsme museli čekat přes dva roky na další šanci. Ta přijde v termínech 17. a 19.03., kdy se Emilie Autumn představí na živých koncertech v Praze a Bratislavì. Vstupenky jsou již nyní k dostání ve všech bìžných předprodejních sítích. Bližší informace naleznete na www.obscure.cz.

Kabaretní kostýmy, teatrální show, mix alternativní elektroniky, industriálu, gothic rocku a punku, Emilie svou hudbu nazývá jednoduše jako „victoriaindustrial“.

Emilie Autumn

Výsledkem rovnice o dvou neznámých (a nevypočitatelných?), tedy Emilie Autumn + The Bloody Crumpets, pak snad ani nemùže být nic jiného, než totálnì výstřední, zábavná, ale hlavnì nádhernì zvrácená show, která je lahùdkou nejen pro uši, ale i pro oči. Ostatnì, čekali byste nìco jiného od ženy, která vìří, že každá žena je víla a jejíž pes nosí křidýlka a je svou paničkou nazýván „fairy-dog“…?

Na jedné stranì extravagance sama, na stranì druhé neuvìřitelnì talentovaná a všestranná umìlkynì, to vše v sobì skrývá postava jménem Emilie Autumn.

Již ve svých čtyřech letech se začala učit na housle a následnì vystudovala na konzervatoři skladatelství, dirigentství a hudební historii. Jejím nejvìtším vzorem byl tehdy famózní houslista Nigel Kennedy, jehož odkaz často cituje i nyní. Od té doby ovládá s přehledem také piano, violu nebo cembalo.

Emilie Autumn

Každopádnì jak šel čas, Emilie začala už na konzervatoři pobuřovat své okolí extravagantním chováním a oblékáním, pro které již tehdy byly typické utažené korzety, tìžké boty a dlouhé fialové vlasy. Následnì začala sama studovat rùzné hudební žánry, zejména jazz, rock a středovìké, renesanční a barokní melodie. S tìmito žánry začala pracovat a pomalu se tak rodil mix, který je tak charakteristický pro její hudbu i nyní.

Už ve svých sedmnácti letech nahrála desku „On a Day..“, která je kromì předìlávek od známých skladatelù tvořena i nìkolika vlastními skladbami. Na dalším nosiči, pojmenovaném „Enchant“ (2003), už je to typická Emily v podobì, jak jí známe i nyní. Nabízí kombinaci rocku, kabaretu, klasické hudby a irské lidové muziky, která okamžitì dostává označení „fantasy rock“ a Emilie se s tímto materiálem dostává do povìdomí širšího okruhu fanouškù, a to i v Evropì. Rozjezd slibné kariéry pokračuje ještì tentýž rok v podobì nabídky na spolupráci ze strany podobnì ulítlé umìlkynì Courtney Love, bývalé to Kurtovì partnerce, se kterou Emilie jako anarchisticky ladìná houslistka absolvovala svìtové turné, aby se následnì podílela i na jejím albu „ America´s“.

Bìhem práce na albu „Opheliac“, které začala nahrávat poprvé se svou novou doprovodnou kapelou The Bloody Crumpets, dostala nabídku spolupracovat s další výraznou osobou hudební scény, kytaristou a zpìvákem Smashing Pumpkins Billym Corganem.

Emilie Autumn se v té dobì stala zavedeným pojmem na poli alternativního umìní a její tvorba ukazuje, jak originálnì lze kombinovat svìt hudby a kabaretnì/teatrální show. Mj. Emilie v sobì objevila i návrhářský talent, který stylovì plnì koresponduje s hudbou, kterou tvoří a proto už se asi nepodivíte zprávì, že v roce 2006 předestavila, jak jinak než pořádnì ulítlou, kolekci oblečení ve stylu nazvaném jako „puktoriánský“, která se následnì stala obrovským hitem zejména mezi mládeží.

Když se vrátíme k desce „Opheliac“, tak ta nabídla zase nové originální postupy, a tak se k elektrickým houslím přidal například zvuk bicích, cembala a překvapivì agresivní zpìv. Na albu je také nìkolik velmi temných písní, ve kterých se Emilie vyzpívává ze své bolesti ze znásilnìní, kterému čelila ve svém mládí. Již plnì etablovaný hudební styl „victoriandustrial“ je ke slyšení i na posledních deskách „Laced/Unlaced“, z nichž nìkteré skladby byly použity do soundtracku ke známému horroru „Saw“. V současnosti se očekává vydání novinkového alba, které dostalo název „Fight Like a Girl“.

Jak již bylo zmínìno, Emilie je na svých koncertech doprovázena skupinou The Bloody Crumpets. Tato čistì ženská kapela je jedinečným doplnìním živých koncertù a zároveň se velkou mìrou podílí na nenucené absurdnosti celé teatrálnì/hudební show.

Všestrannost Emilie se projevuje i v současnosti, kdy kromì hudby pracuje i pro svou produkční agenturu, píše básnì a pohádky pro dospìlé, provozuje vlastní módní značku a nedávno se začala vìnovat i natáčení krátkých filmù.


Emilie AUTUMN (usa) 
sobota 17.03. 2012, Praha – KD Kyje
pondìlí 19.03. 2012, Bratislava – Majestic
Emilie Autumn
Emilie Autumn
Zdroj: Obscure Promotion
Publikoval: Redakcia GREGI.NET