Post Bellum v rámci svojej výstavy organizuje v Žiline besedu 30 rokov po – výzvy pre občiansku spoločnosť.

Súčasťou výstavy 30 rokov slobody: 1989 –2019 a jej putovania slovenskými mestami sú diskusie. Besedujú na nich aktéri Nežnej revolúcie z konkrétnych regiónov, súčasní občianski aktivisti, primárne organizátori protestov Za slušné Slovensko, politológoviaa historici.

V Žiline Vás pozývame na diskusiu dňa 3. októbrao 19:00 do priestorov Mestského divadla Žilina.

Hostia:

  • Ján Benčík, jeden z aktérovNežnej revolúcie v Ružomberku, bloger a občianskyaktivista, držiteľ ocenenia Biela vrana, ktorého časť životného príbehu zachytáva aj naša výstava
  • Filip Lehotský, jeden z organizátorov protestov Za slušné Slovensko v Žiline
  • Tomáš Zálešák, politológa publicista,vysokoškolský pedagóg

Moderátor: Filip Pavčík (Post Bellum SK)

Beseda sa bude konať v rámci putovnej exteriérovej výstavy 30 rokov slobody (1989 –2019)

Výstava zachytáva príbehy 15 ľudí, ktorí sa aktívne podieľali na revolučnom dianí v roku 1989. Zoznámiť sa môžete s momentmi, ktoré vykresľujúpád komunistického režimu a dôležitú zmenu v našej spoločnosti. Kľúčová bola v tom čase spolupráca a spolupatričnosť,ktoré sa prejavovali v dianí vo všetkých regiónoch.

Výstava bude umiestnená od 2. do 30. októbra 2019 na Hlinkovom námestí v Žiline.  V novembri sa presunie do Bratislavy a v decembri do Považskej Bystrice.

 Zdroj: Post Belllum