Post Bellum organizuje verejnú zbierku pri príležitosti Dňa vojnových veteránov v 25 mestách Slovenska.

Každý rok si na výročie ukončenia 1. svetovej vojny, 11. novembra, pripomíname Deň vojnových veteránov. Pri tejto príležitosti občianske združenie Post Bellum opäť organizuje verejnú zbierku. Jej výťažok bude použitý na zdokumentovanie ďalších príbehov vojnových veteránov, povstalcov a odbojárov, ale aj na zrealizovanie zážitkových workshopov pre deti, aby sa o príbehoch dozvedeli.

V pondelok 11. novembra budú ulicami dvadsiatich piatich miest chodiť dobrovoľníci s pokladničkami a v dňoch 5. – 14. novembra sú v 23 mestách umiestnené aj stacionárne kasičky, v niekoľkých mestách aj viacero.

Viac informácií: https://www.postbellum.sk/co-robime/akcie/den-vojnovych-veteranov

Tí, ktorí chcú pomôcť dokumentovaniu histórie, môžu získať svoj vlčí mak, aký môžete v týchto dňoch vidieť u európskych štátnikov, športovcov a celebrít. Symbolika pochádza z Prvej svetovej vojny: Červené kvety pokrývali hroby padlých vojakov na západnom fronte. Pripnutím symbolického kvetu si ľudia pripomínajú hrdinstvo vojakov akéhokoľvek boja za správnu vec a vzdávajú im úctu.

Zdroj: Post Bellum SK