Otto Šujan: Kniha o živote a tvorbe jedného z najvýznamnejších scénografov na Slovensku.

Divadelný ústav srdečne pozýva na prezentáciu publikácie Ladislava Čavojského: Otto Šujan. Scénický architekt, architekt scény. Podujatie sa uskutoční v piatok 4. apríla 2014 o 17.00 hod. v Dvorane Slovenského národného divadla na Pribinovej ulici č. 17 v Bratislave.  

Pozvanie na stretnutie spojené s prezentáciou publikácie prijal Peter Čanecký, scénograf a vedúci katedry scénografie na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení, a divadelný kritik Oleg Dlouhý. Prezentácia publikácie sa uskutoční v spolupráci s Vydavateľstvom SLOVART, Slovenským národným divadlom a Slovenskou scénografickou spoločnosťou PRO SCENA. Podujatím bude sprevádzať Izabela Pažitková.

Život a dielo jedného z najvýznamnejších scénografov na Slovensku

Slovenský scénograf Otto Šujan navrhoval scény prevažne pre činohru, ale aj hudobné divadlo, operetu, muzikál i operu. Pre väčšinu jeho scénických návrhov je charakteristická triezva farebnosť, no najmä neobmedzené množstvo nápadov, ako rozšíriť a premeniť, zdynamizovať hrací priestor. Často navrhoval scény pre netypické priestory, malé štúdiové divadlá. Priestor skôr vyprázdňoval než zapĺňal, neraz si vyslúžil pochvalu za pohyblivosť, premenlivosť scény, historicky verné prostredie. Publikácia teatrológa a divadelného historika Ladislava Čavojského obsahuje množstvo pôvodných scénických návrhov Otta Šujana, ako aj obraz výslednej scénickej realizácie prostredníctvom fotografií zo slovenských i zahraničných inscenácií.

Knihu Otto Šujan. Scénický architekt, architekt scény vydalo Vydavateľstvo SLOVART a Divadelný ústav v edícii Osobnosti.

otto sujan

Zdroj: Divadelný ústav / Theatre Institute