Ocenenie Roma Spirit spustilo 14. ročník!

Už štrnástykrát má možnosť široká verejnosť nominovať (sa) na ocenenie Roma Spirit, ktoré zviditeľňuje inšpiratívne príbehy a aktivity, ktoré prinášajú riešenia výziev, ktorým čelia rómske komunity a celá naša spoločnosť.

01_©ACEC_Ján Hero, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity_Magdaléna Rothová, riaditeľka Asociácie pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC)

Roma Spirit 2022 odštartoval tlačovou konferenciou v utorok 7. júna 2022 v Rakúskom kultúrnom fóre v Bratislave za účasti vyhlasovateľov a partnerov ocenenia. „Mám nádej, že aj vďaka Roma Spirit, sa spojíme vo svojej rovnosti a rovnakosti, necháme sa inšpirovať svojou rôznorodosťou a podporíme sa vo svojej jedinečnosti,“ vyhlásila na úvodMagdaléna Rothová, riaditeľka, Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), producentka Roma Spirit.

Na ocenenie Roma Spirit 2022 je možné svojich favoritov nominovať do 7. septembra vyplnením online prihlášky na www.romaspirit.sk. „Premýšľala som na tým, aké by bolo skvelé, keby sme v štrnástom ročníku mali možnosť čítať a prezerať si nominácie, ktoré sú hodnotové,“ vyslovila Janette Motlová, riaditeľka, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. „Myslím, že tento rok 2022 je špecifický v tom, že sa potrebujeme vrátiť k hodnotám, potrebujeme vzory, ktoré sú hodnotovo orientované, z ktorých vyžaruje ľudskosť a potreba spájania a nie polarizácie,“dodala.

02_©ACEC_Ján Hero, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity_Magdaléna Rothová, riaditeľka Asociácie pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC)

Vyhlasovateľmi ocenenia Roma Spirit 2022 sú Asociácia pre kultúru vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK) a Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS). Záštitu nad podujatím Roma Spirit 2022 prebrala prezidentka SR, Zuzana Čaputová.

„Považujem za dôležité oceniť prácu a vyjadriť vďaku tým, ktorí veria, že môžu meniť svet a prostredie, v ktorom žijú obyvatelia rómskych komunít a s osobným nasadením pomáhajú ľuďom žijúcim v pásme chudoby,“ vyjadril Ján Hero, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity. „Verím, že zviditeľníme aktivity, ktoré budú inšpiráciou aj pre iné organizácie a jednotlivcov a povzbudia aj ostatných, ktorí už pôsobia v komunitách alebo nad tým uvažujú,“ dodal.

03_©ACEC_Ján Hero, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity

„Roma Spirit je krásny a zmysluplný projekt, ktorý každoročne aj prostredníctvom RTVS prináša príbehy spolupatričnosti, odvahy, tvorivosti. Zakaždým je vzrušujúce čítať nominácie na ocenenie – či už ide o jednotlivcov alebo kolektívy. Okrídlené srdce v dlaniach napokon vždy putuje k ľuďom, ktorí majú srdce na správnom mieste a otvorenú myseľ bez predsudkov,“ uviedla Marta Gajdošíkova, intendantka Dvojky (RTVS).

Zo všetkých právoplatne prijatých prihlášok vyberie 21 finálových nominácií Prípravný výbor Roma Spirit. O siedmych laureátoch 14. ročníka Roma Spirit, v kategóriách Mimovládna organizácia, Spoločnosť a zamestnávateľ, Obec a mesto, Osobnosť, Média, Kultúra a Čin roka, rozhodne medzinárodná Odborná porota a Porota čin roka.

04_©ACEC_Magdaléna Rothová, riaditeľka Asociácie pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), Marta Gajdošíková, intendantka Dvojky, Rádio a televízia Slovenska (RTVS)

Partnerom kategórie Čin roka je Rádio Expres, partnerom kategórie Médiá Nadácia otvorenej spoločnosti, partnerom kategória Mimovládna organizácia Karpatská Nadácia a partnerom kategórie kultúra Štátna vedecká knižnica v Prešove. Záznam zo slávnostného odovzdávania ocenení Roma Spirit 2022 odvysiela RTVS pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv.

O projekte:

Roma Spirit už od roku 2009  poukazuje, že pre spolužitie, šírenie rešpektu a búranie predsudkov a stereotypov je nesmierne dôležité porozumenie a spolupráca. Za uplynulé ročníky bolo na ocenenie Roma Spirit nominovaných 1844 aktivít, projektov, organizácií a výnimočných osobností. Ocenenie si prevzalo už 83 laureátov. Autorkou myšlienky Roma Spirit je Ľubomíra Slušná–Franz, prezidentka ACEC. www.romaspirit.sk

Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) je mimovládna organizácia, ktorej poslaním je budovať porozumenie, podporovať medzinárodnú kultúrnu výmenu, vzdelávanie a vytvárať priestor pre prehlbovanie vzájomnej komunikácie. Vo svojej vzdelávacej činnosti sa ACEC zameriava na prípravu a uplatňovanie vzdelávacích a osvetových programov zameraných na sociálne znevýhodnené skupiny. www.acec.sk

05_©ACEC_Magdaléna Rothová, riaditeľka Asociácie pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), Marta Gajdošíková, intendantka Dvojky, Rádio a televízia Slovenska (RTVS)

Viac o Roma Spirit nájdete na:
FB @slovensko.romaspirit,
IG @slovensko.romaspirit,
youtube Roma Spirit
Making of z 2021: https://www.youtube.com/watch?v=yzKaKqR8snI

VYJADRENIA SPOLUVYHLASOVATEĽOV OCENENIA

Magdaléna Rothová, riaditeľka, Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC)
producentka Roma Spirit, Spoluvyhlasovateľ a organizátor Roma Spirit

„Mám nádej, že aj vďaka Roma Spirit, sa spojíme vo svojej rovnosti a rovnakosti, necháme sa inšpirovať svojou rôznorodosťou a podporíme sa vo svojej jedinečnosti“.

Ján Hero, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Spoluvyhlasovateľ Roma Spirit 2022

„Považujem za dôležité oceniť prácu a vyjadriť vďaku tým, ktorí veria, že môžu meniť svet a prostredie, v ktorom žijú obyvatelia rómskych komunít a s osobným nasadením pomáhajú ľuďom žijúcim v pásme chudoby. Náš úrad si veľmi váži, že aj v tomto roku môže byť spoluvyhlasovateľom 14. ročníka ocenenia Roma Spirit. Verím, že zviditeľníme aktivity realizované v rómskych osídleniach, ktoré budú inšpiráciou aj pre iné organizácie a jednotlivcov a povzbudia aj ostatných, ktorí už pôsobia v komunitách alebo nad tým uvažujú“.

Marta Gajdošíkova, intendantka Dvojky, Slovenská televízia a rozhlas, Spoluvyhlasovateľ a mediálny partner Roma Spirit 2022

„Roma Spirit je krásny a zmysluplný projekt, ktorý každoročne aj prostredníctvom RTVS prináša príbehy spolupatričnosti, odvahy, tvorivosti. Zakaždým je vzrušujúce čítať nominácie na ocenenie – či už ide o jednotlivcov alebo kolektívy. Okrídlené srdce v dlaniach napokon vždy putuje k ľuďom, ktorí majú srdce na správnom mieste a otvorenú myseľ bez predsudkov.“

VYHLÁSENIA PARTNEROV ROMA SPIRIT 2022

Laura Dittel, riaditeľka, Karpatská nadácia
partner kategórie Mimovládna organizácia

„Celý svoj život som prežila v blízkosti Rómov, ale až v dospelosti som si uvedomila, že žijeme vedľa seba, ale nie spolu. Nerozumieme si navzájom a ani sa porozumieť nesnažíme. Rozdiely medzi nami sa prehlbujú, premieňajú sa v nepochopenia až po otvorenú nenávisť. Veľká časť mimovládnych organizácií a ľudí v nich sa venuje pomoci Rómom a tým som sa rozhodla pomáhať. Je to tŕnistá a neľahká cesta, na ktorej stojí mnoho prekážok a zmena nie je okamžite viditeľná. Zaslúžia si našu pomoc a ocenenie.“

 

Jana Dravecká, správkyňa, Nadácia otvorenej spoločnosti

partner kategórie Médiá

„Nadácia otvorenej spoločnosti sa dlhodobo snaží presadzovať inklúziu, rovnosť šancí, ochranu menšín a slabých a podporovať otvorenosť, akceptáciu, toleranciu a vzájomný rešpekt. Vnímame sa ako prirodzený partner podujatia Roma Spirit, ktoré oceňuje pozitívne príklady, buduje porozumenie a toleranciu v našej spoločnosti a dáva hlas tým, s ktorými tieto hodnoty zdieľame.“

Valéria Závadská, riaditeľka, Štátna vedecká knižnica v Prešove
partner kategórie Kultúra

„Som rada, že aj v tejto neľahkej situácii, v ktorej sme sa ocitli nielen na Slovensku, ale na celom svete, Roma Spirit stále myslí na tých, ktorí usilujú o zvyšovanie a zlepšovanie povedomia o rómskej menšine. Všetci, ktorí sa podieľajú na príprave nového ročníka, si zaslúžia poďakovanie, pretože za týchto obmedzujúcich podmienok súvisiacich s pandémiou to určite nie je ľahké. O to viac si treba ich prácu vážiť.

Ivan Antala, generálny riaditeľ, Rádio Expres
partner kategórie Čin roka

„Podporujeme každú zmysluplnú aktivitu, ktorá vedie k zlepšeniu a začleňovaniu Rómov do života väčšinovej spoločnosti. Roma Spirit je na Slovensku jedinečným formátom verejného ocenenia a podpory pre všetkých, ktorí sa o to snažia. Dlhoročne podporujeme tento projekt, pretože média výrazne zasahujú do spoločnosti a nesú aj zodpovednosť.”

Peter Bárdy, šéfredaktor, Aktuality.sk
mediálny partner

,,Aktuality.sk dlhé roky bojujú za spravodlivosť a objektivitu. V našej práci nezabúdame ani na skupiny, ktorým sociálne vylúčenie limituje spôsoby plnohodnotného zaradenia do bežného života. Sme veľmi radi, že aj vďaka projektu Roma Spirit môžeme informovať o ľuďoch, ktorí napriek sťaženým životným podmienkam pozitívne prospievajú našej spoločnosti.“

Denník N
mediálny partner

„Projekt Roma Spirit podporujeme preto, že veríme v silu pozitívnych príkladov priamo z komunity, ktoré môžu inšpirovať a ukázať, že nič nie je stratené.”

Boris Rizman, riaditeľ, TV ROMANA
mediálny partner

„Niektorí ľudia snívajú o úspechu, zatiaľ čo iní ráno vstávajú a tvrdo na ňom pracujú. Každý si zaslúži byť za svoju prácu ocenený. Roma Spirit je jeden z najkvalitnejších projektov na Slovensku. V televízii Romana sme hrdí, že môžeme byť mediálnym partnerom tejto akcie. Je veľmi dôležité pre celú spoločnosť medializovať osobnosti a organizácie, ktoré vyvíjajú činnosť na zlepšenie života Rómov na Slovensku. Už 14. ročník Roma Spirit je potvrdením životaschopnosti celého projektu. Srdečná vďaka organizátorom a všetkým zúčastneným.”

Roman Čonka, šéfredaktor, Romano nevo ľil
mediálny partner

“Noviny Romano nevo ľil prinášajú rómskej i majoritnej verejnosti zaujímavé príbehy z rómskeho prostredia od roku 1991. Sú to príbehy o Rómoch a Rómkach, o komunitách a organizáciách, ale aj o ľuďoch, ktorí s rómskou menšinou pracujú a zaujímajú sa o ňu. Roma Spirit dáva rovnaký priestor jednotlivcom a organizáciám už od roku 2009. Svojou činnosťou posilňuje nestereotypné vnímanie Rómov v spoločnosti, čo si veľmi vážim. Rovnako prezentácia nominovaných v priestore verejnoprávnej televízie (RTVS) aspoň čiastočne vyvažuje negatívny obraz Rómov v komerčných televíziách. Som rád, že noviny môžu byť partnerom tohto ocenenia”.

Vladimír Šucha, vedúci, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
partner Roma Spirit 2022

Rómovia sú neoddeliteľnou súčasťou našej spoločnosti po stáročia. Veľká väčšina z nich však na Slovensku žije na okraji spoločnosti. Sú vylúčení sociálne aj ekonomicky a mnohí spadli do priepasti generačnej chudoby. Aby sa z nej dostali, potrebujú podať ruku, aby sme mali všetci v našich životoch rovnakú štartovaciu pozíciu a rovnakú šancu. K tomu je potrebné veľa systémových opatrení a veľa symbolických ocenení pre ľudí, ktorí cestu majority k minorite prešľapávajú. Roma Spirit je pre mňa vlajkovou loďou takýchto symbolických ocenení a som rád, že Európska komisia môže byť jeho súčasťou”.

 Janette Motlová, riaditeľka, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, členka Prípravného výboru Roma Spirit 2022, laureátka ocenenia Gypsy Spirit 2011
„Premýšľala som na tým, aké by bolo skvelé, keby sme v štrnástom ročníku mali možnosť čítať a prezerať si nominácie, ktoré sú hodnotové. Myslím, že tento rok 2022 je špecifický v tom, že sa potrebujeme vrátiť k hodnotám, potrebujeme vzory, ktoré sú hodnotovo orientované, z ktorých vyžaruje ľudskosť a potreba spájania a nie polarizácie“.

Silvia Porubänová, výkonná riaditeľka, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
partner Roma Spirit 2022

 „Slovenské národné stredisko pre ľudské práva i ja osobne podporujeme Roma Spirit z humanistických, ľudsko-právnych aj osobných dôvodov. Predsudky, stereotypy aj nenávistnú rétoriku najefektívnejšie odstraňujú ozajstné uveriteľné príklady,  reálna skúsenosť, vedomie spolupatričnosti a nádeje. Veríme, že Roma Spirit je práve o tomto“.

László Bukovszky, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny, partner Roma Spirit 2022

Úspechy obyčajných ľudí sú inšpiráciou pre celú spoločnosť a Roma Spirit nám už dlhé roky prináša práve príbehy takýchto ľudí. Myslím si, že obzvlášť menšinové prostredie potrebuje úspešné vzory, ktoré posilnia pocit spolupatričnosti. Som presvedčený, že Roma Spirit patrí medzi najlepšie iniciatívy pre dosiahnutie tohto cieľa”.

Dermot McGauran, veľvyslanec Írska na Slovensku
Veľvyslanectvo Írska na Slovensku, partner Roma Spirit 2022

„Podpora ľudských práv, rovnosti a rozmanitosti sú jadrom írskej zahraničnej politiky. Ako veľvyslanec Írska v Slovenskej republike som hrdý na to, že zastupujem Írsko a naše hodnoty, najmä podporu integrácie a začleňovania rómskej komunity do slovenskej spoločnosti. Sme radi, že môžeme spolupracovať s Roma Spirit, pretože ich prístup k využívaniu pozitívnych príkladov na preukázanie prínosu inkluzívnej spoločnosti je veľmi úspešný. Bolo mi cťou, byť súčasťou poroty v ročníku Roma Spirit 2021. Talent, odhodlanie a zanietenie všetkých zúčastnených bolo hlboko inšpirujúce”.

Štefan Vavrek, štatutár, OZ Ternipe, člen Prípravného výboru RS 2022
partner Roma Spirit 2022

 „Na Slovensku potrebujeme pozitívne príklady každodenného života ľudí, ktorí pracujú preto, aby sa nám na Slovensku spolu žilo lepšie. Osobne si to vážim, že Roma Spirit oceňuje takýchto ľudí, ktorí každý deň pracujú pre túto myšlienku. Vždy som tvrdil, že spoločne dokážeme viac!“                             

Ivett Pavlis, zakladateľka, Rodič ľavou zadnou, členka Prípravného výboru Roma Spirit 2022
partner Roma Spirit 2022

„Je mi cťou byť členkou Prípravného výboru a byť súčasťou tohto významného projektu. Prinášať pozitívne príklady v rôznych oblastiach života tejto komunity je veľmi prínosné a obohacujúce. Rozhodla som sa byť súčasťou, aby som tiež mohla motivovať ostatných. Nie je dôležité odkiaľ sme, ale kto sme.“

Ábel Ravasz, sociológ, zakladateľ organizácie Purt, člen Prípravného Výboru
partner Roma Spirit 2022

„Už sa nám nechcelo počúvať, ako sa to nedá, tak sme spojili sily, a ukázali cestu, ako to je možné, keď sa chce. Roma Spirit dáva priestor presne podobným príbehom. Každý rok prezentuje, že úspech v inklúzii je nielen možný, ale sa reálne deje všade okolo nás.”

Gabriel Tóth, zakladateľ, Katedra komunikácie
partner Roma Spirit 2022

„Komunikačne podporiť Roma Spirit pre nás znamená pomôcť šíriť myšlienky, ktoré táto krajina potrebuje najviac. Otvorenosť, tolerantnosť a inklúziu všetkých ľudí do spoločnosti.”

Csaba Horváth, riaditeľ, Opre Roma, člen Prípravného výboru Roma Spirit 2022
partner Roma Spirit 2022

„Roma Spirit dokazuje, že na Slovensku  je mnoho ľudí a organizácií, ktorí chcú prispieť a prispejú k riešeniu rómskej  problematiky. Je dôležité, aby sme sa poďakovali a ukázali pozitívne príklady. Rómska duša nie je zlá, je len iná ako každá iná duša. A keď dve duše dajú šancu, aby sa spoznali, keď  sa naučíme jeden druhého tolerovať, tak nedeje sa nič výnimočné, jednoducho len človek ostáva človekom, ale svet bude lepší. A Roma Spirit práve nato dá šancu celej Slovenskej spoločnosti, aby sme sa spoznali a jeden druhého tolerovali.”

Roma Spirit sa môže konať iba vďaka výnimočným ľuďom a organizáciám, ktoré sa výraznou mierou podieľajú na tom, aby Slovensko bola krajina s veľkým srdcom a rovných šancí pre každého. Ďakujeme našim výnimočným partnerom a sponzorom za prejavenú dôveru!

Zdroj: Roma Spirit