Mesačník Film.sk pripravil na festivale Pohoda v stane .týždeň diskusiu o slovenskej kinematografii!

Mesačník Film.sk o filmovom dianí (nielen) na Slovensku sa predstaví na tohtoročnom festivale Pohoda. V jeho gescii v spolupráci s časopisom .týždeň sa v sobotu 13. júla uskutoční diskusia Slovenský film – čo vlastne znamená kvalita v kinematografii?. Podujatie za účasti viacerých hostí je naplánované na 12.00 hod. a vzniklo v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom (SFÚ).

Debata bude reflektovať 25 rokov slovenskej kinematografie od vzniku SR v roku 1993 a dotkne sa viacerých aktuálnych tém súčasného slovenského filmu. Pomenuje zázemie kinematografie v nedávnych rokoch od zániku Koliby, cez zrod súkromných produkčných spoločností až po stabilizáciu podpory pre domácu tvorbu vďaka vzniku Audiovizuálneho fondu.

Fenomén konjunktúry slovenského filmu v ostatných rokoch sa prejavil nárastom produkcie, hostia diskusie sa však v tejto súvislosti pokúsia odpovedať aj na otázku, či sa tento nárast prejavuje i na kvalite. S tým súvisí aj téma slovenského filmového diváka, jeho vzťahu k domácej kinematografii, no na druhej strane aj vzťah slovenského filmu k realite, ktorý tematizuje skôr minulosť než súčasnosť a sústreďuje sa viac na spoločenskú perifériu. Diskusia sa dotkne všetkých filmových rodov – hraného, dokumentárneho i animovaného filmu a ich budúcnosti.

Diskusie sa zúčastní režisér Martin Šulík, ktorý tvorí kontinuálne od absolvovania bratislavskej Vysokej školy múzických umení v roku 1986 a v 90. rokoch minulého storočia bol najproduktívnejším slovenským tvorcom. Inštitucionálnu oblasť bude zastupovať Martin Šmatlák, riaditeľ Audiovizuálneho fondu od jeho založenia v roku 2009, tretím diskutérom bude režisér a producent Ivan Ostrochovský, ktorý aktuálne dokončuje svoj druhý celovečerný film a producentsky zastrešil viacero slovenských a koprodukčných filmov, ocenených na prestížnych filmových festivaloch.

Téma diskusie úzko korešponduje so zameraním časopisu Film.sk, ktorý s podtitulom mesačník o filmovom dianí (nielen) na Slovensku už dvadsiaty rok vydáva Slovenský filmový ústav (SFÚ). Jeho zámerom je dostávať do povedomia slovenskú kinematografiu, vytvárať obraz o jej súčasnom stave, o jej podmienkach, vznikajúcich filmoch, tvorcoch, podujatiach, ale takisto pripomínať jej históriu. Moderátorom diskusie bude Rastislav Steranka, riaditeľ Národného kinematografického centra SFÚ.

x x x

Diskusia mesačníka Film.sk – event na FB: https://sk-sk.facebook.com/events/465651270899441/

Mesačník o filmovom dianí (nielen) na Slovensku Film.sk: http://www.filmsk.sk/

Zdroj: SFÚ