Massimo Dal Prà, organista Baziliky sv. Antona v Padove, vystúpi prvýkrát v Bratislave.

Massimo Dal Prà úspešne ukončil štúdium hry na klavír, organ a kompozície na konzervatóriu „C. Pollini“, kde študoval pod vedením majstra Renza Buju.

Po ukončení štúdia pokračoval v štúdiu kompozície s majstrom Giorgiom Pressatom. Absolvoval množstvo špecializačných kurzov zameraných na nemeckú, francúzsku a taliansku organovú hudbu pod vedením majstra Gastona Litaize. Odohral vyše 600 koncertov v Taliansku a v zahraničí, či už ako sólista alebo sprievod spevákov či zborov pôsobiacich v oblasti cirkevnej alebo vážnej hudby. Popri koncertovaní sa venuje pedagogickej činnosti a poradenstvu pre hudobné vydavateľstvá. Je skladateľom cirkevnej hudby.

V rokoch 1981 až 1998 pôsobil ako hlavný organista v kostole sv. Benedikta v Padove. Od roku 1998 do 2006 bol hlavným organistom cirkevného zboru „Fiorella Benetti“ v kostole sv. Prosdocima (známeho aj ako „Duomo dei Militari“) v Padove. Od roku 2006 pôsobí ako hlavný organista v cirkevnom zbore „Pontificia Cappella Musicale Antoniana“ v Padove. Od roku 2007 je aj dirigentom zboru „Cappella Musicale San Benedetto Abate“ pôsobiaveho v kostole sv. Benedikta v Padove. Je učiteľom hry na organ na diecéznej škole v Padove a na Hudobnom konzervatóriu „F. Venezze“ v Rovigo vyučuje hudobnú teóriu a „solfeggio“.

Bazilika sv. Antona, ktorú obyvatelia Padovy prezývajú „il Santo“, je najvýznamnejšou kultúrnou pamiatkou v Padove a jedným z vrcholných umeleckých diel svetovej architektúry. Ide tiež o jedno z najznámejších a najnavštevovanejších svätostánkov v Európe, ktorý každoročne prichyľuje milióny turistov.

Stavba chrámu začala na počesť sv. Antona Paduánskeho v roku 1232, pričom jeho hlavná časť bola dokončená koncom 13. storočia. Na námestí pred bazilikou možno nájsť veľkolepú jazdeckú sochu Gattamelata od Donatella.

2. december 2019 – 18:00 Františkánsky kostol, Bratislava
Koncert – Ecce Crucem Domini
Vstup voľný: Trvanie koncertu – 60 min.

Podujatie sa uskutoční pod záštitou talianskeho veľvyslanca na Slovensku, J. E. Gabriele Meucciho.

Program: Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Johann Gottfried Walther, César Franck, Théodore Dubois, Oreste Ravanello, German Torre.

https://iicbratislava.esteri.it/iic_bratislava/sk/gli_eventi/calendario/2019/12/massimo-dal-pra-organista-della.html

Organizátori: Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave a Rehoľou menších bratov Františkánov  

Zdroj: TS