IMAGOLÓGIA RUDOLFA FILU – SÉRIA VÝSTAV VENOVANÁ FILOVEJ TVORBE NA PAPIERI!

Vo štvrtok 6. septembra 2018 sa v Galérii Profil Stredoeurópskeho domu fotografie začala prvá zo série troch výstav, ktoré sa venujú „papierovej“ tvorbe významného slovenského výtvarníka a pedagóga Rudolfa Filu. Všetky výstavy prezentujú výber diel výhradne z Filovho archívu a preferujú doteraz neuvedené, resp. neznáme diela.

V galérii Profil (Stredoeurópsky dom fotografie) sa vo štvrtok 6. septembra uskutočnila vernisáž výstavy Rudolf Fila: Cez fotografie. Ide o prvú zo série výstav venovaných tvorbe Rudolfa Filu na papieri. Cieľom výstavy v Profile bolo predstavenie tých diel Rudolfa Filu, ktoré reagujú na fotografie rôzneho druhu, od umeleckých, dokumentačných až po reklamné – na výstave je možné vidieť tak zásahy do série čiernobielych fotografií stredovekých plastík, ktoré reštaurovala jeho manželka, až po dialóg s fotografiami Jindřicha Štreita v kalendári z roku 2003.

V druhej polovici septembra sa uskutočnia vernisáže ďalších dvoch výstav projektu. Najprv sa 19. septembra začne výstava Rudolf Fila. Imagológia I. v Roman Fecik Gallery a následne sa 20. septembra v DOT. Contemporary Art Gallery otvorí výstava Rudolf Fila. Imagológia II. Aj tieto výstavy kurátorsky pripravili Martin Kaňuch a Peter Michalovič. Z hľadiska celého projektu sa zamerali na súkromný archív autora, ktorý im celý láskavo sprístupnila Dorota Filová. Výstavu prezentujú širokú paletu Filových prác na papieri, zastúpené sú kresby, maľby a interpretácie rôznych predlôh.

Výstavy sú koncipované tak, aby si divák dokázal vytvoriť predstavu o genéze a vývine Filovej tvorby, aby pochopil, ako sa formoval a modifikoval jeho výtvarný rukopis. Dôležitou súčasťou sú Filove typické interpretácie cudzích predlôh, sú to napríklad reprodukcie diel významných maliarov alebo obrazy z kalendárov. Neraz viacnásobne interpretoval jednu a tú istú predlohu, pričom práve tieto série potvrdzujú implicitne prítomnú tézu o tom, že každý obraz je otvorený mnohým interpretáciám a vďaka týmto interpretáciám umelecké diela žijú.

Podľa Václava Maceka, riaditeľa SEDF, je projekt série výstav dôležitý aj preto, že sa v ňom dokázali spojiť tri nezávislé galerijné priestory so zámerom prezentovať to najlepšie z výtvarnej pozostalosti významného slovenského maliara a pedagóga Rudolf Filu.

Počas vernisáže v DOT. Contemporary Art Gallery bude dňa 20. septembra predstavená aj výpravná publikácia Rudolf Fila. Imagológia. Autormi textu sú Martin Kaňuch a Peter Michalovič. Knihu uvedie Ivan Csudai.

Zdroj:TS