Hudobné tvorivé dielne Jána Berkyho – Mrenicu ml. a telesa „Diabolské husle“

V súčasnej situácii, keď na mladú generáciu pôsobia mnohé podnety rôznych foriem, najmä však z hlavného zdroja, ktorým je internet, bolo by žiaduce pripomenúť mladým ľuďom, že existuje aj iný druh umeleckého prejavu, než je len interpretovaná hudba v podstate jedného žánru – najmä tzv. hlavný prúd populárnej hudby a jej poddruhy.

Obdobie, keď súčasťou vyučovacieho procesu boli výchovné koncerty je dosť dávno za nami, avšak  v súčasnosti nepoznáme primeranú náhradu, alebo aspoň spôsob, akým pripomínať hodnoty nášho národa, pretrvávajúce do súčasnosti, avšak dostatočne neprezentované. Mnoho ľudí, najmä mladých, niekedy ani netuší, koľko pestrosti a zaujímavých tvorivých prejavov ešte stále možno nájsť v našej spoločnosti. Treba len vyvinúť úsilie na ich oživenie, obnovenie a sprístupnenie najmä tým, ktorých osobnosti sa práve formujú.

Ján Berky Mrenica ml. žije z odkazu svojho otca, ktorý vravel: „Slováci boli odjakživa ťažko skúšaní, ale hudba, folklór a odkazy našich predkov zdvíhali našich ľudí zo zeme bez rozdielu, či to bol Rusín, Maďar, Slovák, Róm. Dôležité je uvedomiť si, že každý človek si je rovný, všetci sme tu na tejto Zemi len na krátkej návšteve, čo však po nás ostane zanechávame nastupujúcemu pokoleniu.“

Zameranie a cieľ workshopu

Jeden z najznámejších huslistov Slovensku Ján Berky- Mrenica ml. spolu so svojim telesom „Diabolské husle“ sa rozhodol podeliť so svojimi doterajšími vedomosťami a znalosťami s ľuďmi, ktorí sa zúčastnia na jeho workshope. Počas sedemdňového intenzívneho kurzu odprezentuje Ján Berky  spolu s ďalšími lektormi svoju hudobnú školu v logickom slede a ucelenom systéme ako praktickú pomôcku pre každého, kto chce svoj talent rozvíjať a doviesť do dokonalosti.

Hudobný letný kurz bude mať za úlohu oboznámiť mladých hudobníkov so žánrami a regiónmi slovenskej ľudovej piesne a ich interpretáciu. Výučba bude interaktívna –za pomoci nahrávacej techniky si budú účastníci kurzu porovnávať svoje výkony počas celého kurzu, kde uvidia a počujú svoj rast. Zámerom je z účastníkov kurzu postaviť koncertné teleso, ktoré svoje snaženie od prezentuje po dohode s miestnym kultúrnym strediskom a lokálnou regionálnou TV na spoločnom koncerte. Budeme sa snažiť zapojiť na koncert aj profesionálnych verejne známych  interpretov.

Ján Berky- Mrenica jr.

Štúdium
1977-1983 Konzervatórium v Bratislave, odbor husle
Profesorka A. Šestáková, žiačka legendárneho husľového virtuóza Leonida Kogana

Umelecké pôsobenie
Slovenský umelecký kolektív  1983- 1986
Koncertný Slovenský ľudový orchester 1986- 1988
Diabolské husle od roku 1989
Koncertné hosťovanie v rôznych umeleckých zoskupeniach ako sólista a aranžér hudby

Tvorivá činnosť
– zakladateľ myšlienky podpory talentovaných detí zo sociálne a inak znevýhodneného prostredia Divé maky
– spolupráca na tvorbe knihy najznámejších rómskych piesní
– aranžmány na profilových CD nosičoch- Diabolských huslí, súboru Technik, Gymnik,
– autor hudobných skladieb CD nosiča Black Magic
– autor hudobných úprav scénických skladieb pre dokumentárne filmy o rómskych kováčoch, v celovečernom filme Cinka Panna, Sľuk – Strom

Ocenenia:
Zlatá platňa v roku 1999 za album „Gypsy Dance“
1 miesto na celosvetovej súťaži folklórnych hudieb v roku 1999 v poľskom Cziechoczinku
V roku 2000 získal Ján Berky- Mrenica- cenu slovenskej hudobnej akadémie“Grammy“
Najlepší  hudobný interpret roka, Najlepší orchester, Najlepší album

Koncertovanie
Z významných koncertných pódií , na ktorých orchester koncertoval sa dajú spomenúť- Komische Oper- Berlín, Konzerthaus-Berlín, Royal Opera House-Londýn, Hans Max Saal- Mníchov, Smetanova síň-Praha, Konzert und Kongressaal-Lucern, Concert Hall-Melbourne

Realizované programy
Novátor v oblasti spájania rôznych žánrov- etna, folklóru, jazzu, vážnej hudby, tanec a hudba v netradičnom zoskupení, výstupom sú komponované programy v ktorých sa spájajú hudobné svety ohnivého španielskeho flamenca a štylizovaného slovenského a rómskeho folklóru- programy sú spracované pod aranžérskou rukou Jána Berkyho Mrenicu

Program:
Betina Castaňo a Diabolské husle- „Španielský oheň“, „Diabolské flamenco

Program
„Argentínske tango- Diabolské husle“ ako hosť v programe spolupracovalo hudobné teleso s talentovaným Michalom Červienkom (harmonikár), krásne skladby A.Piazzollu, M de Fallu

Komponovaný dramaturgicky farebne a žánrovo komponovaný- program „Dáma v čiernom- svetová cigánska pieseň- kde sa predstavila vynikajúca sólistka speváčka, známa verejnosti ako interpretka židovských piesní Jana Orlická

Spolupráca s vynikajúcim gitaristom, svetového formátu Harry Stojkom- vyústila do programu, kde sa spojil rómsky džez s brilantnými výkonmi muzikantov

Program pod názvom „GIPSYSOUL“ sa realizoval opakovane s úspechom vo Viedni

K zoskupeniu „Diabolské husle“, ktoré vedie Ján Berky Mrenica

Diabolské husle je pojem, ktorý niekoľko desaťročí znamenal to najlepšie v oblasti ľudovej kultúry a folklórnej interpretácie na Slovensku práve vďaka jej zakladateľovi a geniálnemu interpretovi, Jánovi Berkymu- Mrenicovi st. Úspechy pokračovali aj druhou generáciou Diabolských huslí pod vedením J.Berkyho- Mrenicu mladšieho. Koncerty v jeho podaní v realizácii s unikátnymi hudobnými, ale aj dramaturgicky nezvyčajnými prvkami po umeleckej a aranžérskej stránke boli vždy príjemným prekvapením pre široké spektrum publika i kritikov. Orchester spolupracuje so špičkou slovenskej po a jazz scény- J. Burian, J.Tatar, M.Gašpar, M.Buntaj, M.Valihora…..Speváci: L.Bílá, P.Cmorík, V.Redl, S.L:Sklovska, M.Babjak, J.Fogašova, J.Bernátová, O.Saling, A.Zimanyiová.

O workshope

LektoriHusle: Ján Berky- Mrenia, Jozef Berky, Štefan Bertók, Viola: Milan Hronček, Peter Koza, Kontrabas– violončelo- Erik Bartoš, Cimbal: Martin Budinský

Záujemcovia sa môžu hlásiť na odbory: husle, viola, kontrabas, violončelo, cimbal. Každý účastník dostane možnosť sa zdokonaliť vo vybranom obore a v žánroch: pop, jazz, folklór, klasika. Nie je podmienkou ako dlho sa hre na strunové nástroje záujemca venuje, dôraz sa kladie najmä na jeho vzťah k tomuto nástroju a záujem naučiť sa niečo nové. Aktívni ale aj už nepôsobiaci hráči z folklórnych súborov budú zvlášť vítaní.

Pre pokročilejšie talenty tiež ponúkame prípravy k prijímacím skúškam na konzervatórium pod profesionálnym dohľadom.

Workshop sa skladá z prednášok a majstrovského kurzu.

Prednášky: Teoretické základy kompletnej technike v hre na strunové nástroje s praktickými cvičeniami

Majstrovský kurz: Lektori pracujú s jednotlivými  účastníkmi kurzu(aktívni účastníci), pričom ostatní študenti sú pri tejto výučbe prítomní ako publikum (pasívni účastníci kurzu). Veľa vecí sa teda môže naučiť aj pasívny účastník hudobnej dielne. Účastník si pripraví aspoň dve skladby, s ktorými chce na workshope pracovať  a názvy skladieb uvedie do prihlášky

Z kurzu bude vyhotovený fotografický, audio- video- materiál pre všetkých účastníkov ktorí prejavia záujem .

Záverečný koncert

V posledný deň workshopu sa uskutoční záverečný koncert študentov  hudobnej dielne Jána Berkyho- Mrenicu. Koncert bude určený pre verejnosť a bude propagovaný v médiách. Preto študenti workshopu budú od prvého dňa vedení k naštudovaniu programu na záverečný koncert. Najlepší účastník- účastníčka workshopu dostane možnosť vystúpiť na záverečnom koncerte po boku Jána Berkyho- Mrenicu a za sprievodu „Diabolských huslí“. Najlepšieho účastníka hudobnej dielne vyberie čestná porota

Miesto konania: Konzervatórium Jána Levoslava Bellu, Banská Bystrica
Termín konania: 8. – 14. júl 2013
Dĺžka workshopu:
7 dní
Uzávierka workshopu: 28 júna 2013

Prihlášku a ďalšie informácie o workshope získate na emailovej adrese: tokoly@agentura.ak

8. – 14. júl 2013, Konzervatórium J.L. Bellu Banská Bystrica
11. – 17. august 2013, Penzión Lagáň, Dolný Ohaj

Zdroj: Umelecka Agentura- Produkcna 71