Hudobné Slovo skladateľa Lukáša Borzíka!

Skladba pre orchester Annuntiatio ako hudobná metafora dvoch novozákonných textov Svätého písma a koncert pre husle a orchester s názvom Slovo, ktorý sa stáva snahou o priblíženie k podstate života. Hudobný skladateľ Lukáš Borzík prostredníctvom svojho nového hudobného albumu Slovo otvára dvere k rozmanitým uchopeniam hudby – pričom dominantnou je v prvom rade jej hĺbka a krása. Nahrávka vychádza vo vydavateľstve Hudobný fond.

„V roku 2015 som dostal od Košickej filharmónie objednávku na skladbu Annuntiatio, ktorá sa nakoniec stala aj prvým dielom hudobného nosiča. Druhým dôležitým momentom bol podnet od muzikologičky Zuzany Adamkovičovej, vďaka ktorému som začal pracovať na skladbe Slovo. Obe kompozície na seba voľne nadväzujú, majú spoločný ideový základ. Pri skladbe Annuntiatio som sa nechal viesť dvoma myšlienkami zo Svätého písma. Prológom Jánovho evanjelia zjavujúceho Boha ako Slovo, ktoré je počiatkom sveta, hýbateľom vecí a úryvkom Lukášovho evanjelia, kde archanjel Gabriel oznamuje Panne Márii narodenie Krista. Slovo, koncert pre husle a orchester, na jednej strane kontempluje opäť toto zosobnené Slovo, ako prameň života a pravdy, na druhej strane zvádza zápas o podobu slov dnešného človeka, ktorý zneužíva svoje slová ako konšpiračnú zbraň karikaturujúcu obraz Slova.

Nosným motívom, myšlienkou a mojou túžbou bolo sprítomniť slovo očistené od nánosov a priblížiť sa cez hudbu k jeho podstate,“ hovorí o albume samotný skladateľ Lukáš Borzík. Hudba ako abstraktný jazyk, slovo ako jeho duchovný základ a myšlienka. Už v prvých sekundách koncertu dáva autor priestor pre rozozvučanie ústredného motívu – v prenesenom význame základnému slovu, ktoré v sebe akoby koncentruje celý vesmír. Skladateľské zmýšľanie Lukáša Borzíka je založené aj na kontraste jednoduchosti a veľkoleposti, čo nádherne vystihujú obe kompozície. Uchopiteľnosť aj určitá priamočiarosť sa stávajú základom pre bohatú hudobnú nadstavbu. Vrstvenie motívov, údernosť, ale aj zrozumiteľnosť – Annuntiatio aj Slovo sú harmonicky pôsobivo štruktúrované skladby, ktoré poslucháča prenesú do konkrétnej nálady a atmosféry.

Album Slovo je v poradí druhým profilovým albumom Lukáša Borzíka. Tentoraz sa skladateľov hudobný rukopis predstavuje vo farebnejšom, „veľkolepejšom“ orchestrálnom prevedení, ktoré na albume reprezentuje Symfonický orchester Slovenského rozhlasu pod vedením dirigenta Ondreja Olosa. Husľovú virtuozitu predstavuje oceňovaný a medzinárodne uznávaný Milan Paľa. Album Lukáš Borzík – Slovo vychádza vo vydavateľstve Hudobný fond.

Ďalšie informácie o CD Lukáš Borzík – Slovo:

http://www.musicaslovaca.sk/index.php?route=product/product&product_id=2880&search=borzik

FB profil Hudobného fondu: https://www.facebook.com/hudobnyfond.sk?fref=ts

www.hf.sk

www.musicaslovaca.sk 

Zdroj: Hudobný fond