Hortus Artis (Záhrada umenia) je nový koncertný cyklus komornej hudby situovaný do historického priestoru plne revitalizovanej záhrady Domu Albrechtovcov na Kapitulskej 1 v Bratislave.

Prvý ročník  cyklu koncertov v Záhrade Domu Albrechtovcov HORTUS ARTIS  ponúka osem   večerov   s komornou hudbou autorov spätých so starým Prešporkom i súčasnou Bratislavou. Cyklus charakterizuje mimoriadne pestrá paleta komornej hudby od renesancie po súčasnosť, zahŕňajúca kľúčové osobnosti domácej histórie Alexandera Albrechta, Josepha Kaspara Mertza, Hansa Neusidlera, hudbu svetových velikánov Ludwiga van Beethovena, Franza Schuberta, Astora Piazzolu, či premiéry skladieb slovenských autorov Petra Breinera a Jozefa Kolkoviča. Na koncertoch vystúpia poprední domáci umelci – hráči na sláčikové nástroje, gitaristi, lutnisti, speváci, hobojista i bandoneonista.

Zámerom je oživiť tradíciu hudobného umenia v priestore, ktorý bol mnohé desaťročia spätý s klasickou hudbou a uviesť hodnotné dramaturgie v podaní popredných domácich umelcov. Koncertné programy sú vytvárané na základe princípov, ktoré boli a sú vlastné Domu Albrechtovcov – tvorba súvisiaca s domácim prostredím a jeho históriou, uvádzanie hodnotných dramaturgií, spolupráca umelcov na báze komornej hry a najmä komunikácia prostredníctvom umenia.

Koncerty sa budú konať v nedeľné popoludnia vždy od 17:00 na otvorenej scéne záhrady Domu Albrechtovcov na Kapitulskej ulici v Bratislave. V prípade nepriaznivého počasia vo vznikajúcej koncertnej sále Domu Albrechtovcov.

Prvý augustový víkend cyklus otvoria mimoriadne dva koncerty: sobotný večer 1. augusta bude patriť duetám ranného romantizmu v podaní huslistu Juraja Tomku a gitaristov Radky Krajčovej a Martina Krajča. Gitarové duetá a duetá pre husle a gitaru, ktoré zneli v prvej polovici 19. storočia vo Viedni a Prešporku zahŕňajú hudbu Kaspara Mertza, Maura Giulianiho, Niccolá Paganiniho a Josepha Maysedera. V nedeľu 2. augusta zaznie sláčiková komorná hudba Ludwiga van Beethovena, Alexandra Albrechta a Ralpha Vaughana Williamsa v podaní Mucha Quartet. Ich hosťom bude vynikajúci slovenský violista Martin Ruman.

V nedeľu 9. augusta  uvedie  popredné  Mucha  Quartet  sláčikové  kvartetá  Ludwiga  van  Beethovena a Alexandra Albrechta  a  ich  program  dotvorí  podmanivý  hlas  mezosopranistky  Petry  Noskaiovej  v skladbe Ottorina Respighiho Il Tramonto.

Večer 16. augusta bude patriť hudbe bratislavských rodákov, ktorí patrili k dôležitým postavám európskej hudby renesancie, neskorého baroka a raného romantizmu Diela Hansa Neusidlera, Paula Duranta a Kaspara Mertza zaznejú na renesančnej lutne, barokovej lutne a gitare v podaní Zuzany Melekovej, Jakuba Mitríka a Karola Samuelčíka, ktorých v Durantovom duete pre lutnu a husle doplní huslista Adam Szendrei. 

V nedeľu 23. augusta zaznie súčasná komorná gitarová hudba v podaní Bratislavského gitarového kvarteta. Program ponúkne pôvodnú hudbu pre gitarové kvarteto Ladislava Kupkoviča, Pavla Malovca a Vladimíra Godára no i svetové premiéry skladieb Petra Breinera, Jozefa Kolkoviča a Yorgosa Nousisa.

Posledná augustová nedeľa (30. 8. 2020) bude patriť opäť Mucha Quartet a Bethovenovej a Albrechtovej komornej hudbe. Hosťom večera bude bandoneonista Martin Chovanec, s ktorým uvedú členovia kvarteta podmanivú hudbu Astora Piazzollu.

V nedeľu 13. septembra sa na pódiu v záhrade Domu Albrechtovcov predstaví tenorista Matúš Šimko a gitarista Martin Krajčo. Návštevníkom koncertu ponúknu recitál rano-romantických piesní Ludwiga van Beethovena, Kaspara Mertza a Franza Schuberta.

Prvý ročník cyklu komorných koncertov uzavrie 20. septembra hudba Alexandra Albrechta, Ludwiga van Beethovena a Wolfganga Amadea Mozarta. Hosťom Mucha Quartet bude hobojista Matúš Veľas.

Okrem hudby ponúkne záhrada svojim návštevníkom aj príjemné posedenie pri drobnom občerstvení. V prípade nepriaznivéh počasia sa koncerty presunú do priestorov Domu Albrechtovcov.

Jednotné vstupné na každý z koncertov: 8€ / 5€ (ISIC, ITIC, seniori nad 65 r.) / 2€ ZŤP. Permanentka na všetkých 8 koncertov cyklu: 50€

Rezervácia a predaj vstupeniek: MUSIC FORUM – obchod s hudobninami, Na vŕšku 1, Bratislava, tel.: 0905 871 868, alebo vždy 2 hodiny pred koncertom na mieste konania.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia – Hlavný partner projektu. Podujatie sa koná s finančným príspevkom Hudobného fondu a SOZA.

Viac informácií o podujatí: www.facebook.com/hortusartis.sk (Hortus Artis Bratislava). Kontaktovať nás môžete aj na e-mailovej adrese: hortusartis.sk@gmail.com.

Organizátorom podujatia je občianske združenie ALBRECHT FORUM, o.z. podporujúce obnovu a rozvoj kultúrnych, duchovných hodnôt a vzdelávania v duchu albrechtovskej tradície. Vzniklo v roku  2010 s cieľom obnoviť priestor domu Albrechtovcov a jeho prostredie v Bratislave na Kapitulskej ulici. Domácnosť Albrechtovcov bola takmer osemdesiat rokov miestom umeleckých stretnutí študentov hudby, skladateľov, interpretov, ale i umeleckej society v širšom slova zmysle so skladateľom Alexandrom Albrechtom a neskôr s jeho synom, muzikológom Jánom Albrechtom. ALBRECHT FORUM,

o.z. sa snaží oživiť a rozvinúť ich odkaz. V doterajšej histórii sa v dome či záhrade Domu Albrechtovcov podarilo zorganizovať rad umeleckých podujatí: Koncert v ruinách (2012), koncerty v rámci Gitarového festivalu J. K. Merzta (2014, 2015, 2016, 2018), Konvergencie (2015), Nedele u Albrechtovcov – Hudba- Literatúra-Film (2017), Musica aeterna (2018), Kapitulské dvory (2014, 2015, 2016, 2017, 2018), Noc literatúry 2015, Noc hudby (2016) a ď.

Zdroj: ALBRECHT FORUM, o.z.