KULTÚRNE ORGANIZÁCIE A INŠTITÚCIE Z CELÉHO SLOVENSKA VYZÝVAJÚ POSLANCOV A POSLANKYNE, ABY HLASOVALI PROTI ZMENE ZÁKONA O FONDE NA PODPORU UMENIA

Nezriaďované i zriaďované kultúrne organizácie so znepokojením sledujú navrhované zmeny týkajúce sa úprav zákona č. 284/2014 o Fonde na podporu umenia. Sú presvedčené, že akýkoľvek neodborný, neprediskutovaný a mocensky motivovaný zásah do fungovania fondu môže mať fatálne následky na jeho funkčnosť a následne na už tak veľmi krehké fungovanie kultúrnych organizácií, ktoré by po prijatí návrhu čelili likvidácii a zániku.

Pod výzvu poslancom a poslankyniam parlamentu sa podpísalo už viac ako 200 organizácií pôsobiacich v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu zo všetkých regiónov Slovenska, vrátane dvanástich strešných organizácií.

„Apelujeme na poslancov a poslankyne, aby hlasovali PROTI navrhovaným úpravám zákona. Zároveň vyzývame na odbornú diskusiu založenú na faktoch a dátach, s priestorom pre dotknutý verejnoprávny fond FPU a kultúrnu obec, na ktorú budú mať zmeny zásadný dopad,“ vyzýva viac ako 200 organizácií zo všetkých regiónov Slovenska.

„FPU prerozdeľuje verejné zdroje SR, teda peniaze nás všetkých. Dáva ich do rúk najvzdelanejším a najtalentovanejším ľuďom v našej krajine. V týchto dňoch sa v parlamente rozhoduje o tom, či bude FPU financie naďalej prerozdeľovať im, alebo skončia v rukách kamarátov. Dnes o peniazoch na tvorbu a podporu umenia rozhoduje tristočlenná odborná komisia. Po prijatí novely zákona to bude len trinásť vyvolených ľudí. Vyzerá to tak, že tieto kroky môžu znamenať koniec pre mnohých talentovaných ľudí,” hovorí Ján Mikuš z kultúrneho centra Diera do sveta.

„Fond na podporu umenia bol založený presne preto, aby o podpore umenia a kultúry nerozhodovali politici, ale odborníci. Politici majú nastavovať len systémové rámce obdobne ako je to v súdnictve, školstve či zdravotníctve. Navrhované zmeny nás vracajú 20 rokov dozadu, keď si žiadatelia často chodili vybavovať podporu priamo za ministrom. Väčšina problémov, ktoré FPU dnes má, vyplýva najmä z jeho finančnej a kapacitnej poddimenzovanosti, o čom sa hovorí už niekoľko rokov. Namiesto riešenia skutočného problému sa teda v momentalnej novele rieši len to, aby sa mohla kultúra dostať opäť pod väčší politický vplyv,” tvrdí Boris Meluš z Novej Cvernovky, ktorý je zároveň podpredsedom siete Anténa.

Znenie celej výzvy a zoznam jej signatárov je k dispozícii na tomto odkaze.

TS