Elitní slovenskí bluesmani Erich Boboš Procházka a Marek Wolf vydali nový singel.

Erich Boboš Procházka a Marek Wolf sú dlhodobou špičkou slovenskej a českej bluesovej scény. Počas uplynulých desiatich rokov si vybudovali reputáciu nekompromisným prístupom k hudobnému materiálu a unikátnym princípom „dekonštrukcie“ známych hitov, teda postupným rozkladaním tematických elementov skladby a ich následným zložením do nového celku, pričom spojenie s originálom býva často asociované iba akousi vnútornou vibráciou, prapôvodnou esenciou, ktorú dokážu títo hudobníci neomylne z predlohy vydestilovať. Týmto spôsobom sa im podarilo trikrát zvíťaziť v ankete SLOVAK BLUES TOP v rokoch 2014 (The best CD – Inversion), 2016 (The best CD – Conversion) a 2020 (The best duo) a získať ocenenie „Bluesman roka“ (2016) od Slovenskej bluesovej spoločnosti.

Za naozaj špeciálne sú považované aj ich koncerty, ako píše jeden z popredných českých hudobných publicistov Ondřej Bezr: „Byť prítomný na koncerte Ericha Boboša Procházku s Marekom Wolfom je ten najmagickejší zážitok, aký môžete v našich končinách zažiť v súvislosti s niečím často tak okázalo svetským, ako je bluesová hudba. Dvojica je tak dosiaľ posledným článkom reťazca, tiahnuceho sa dlhšie než storočím. Článkom naskrz súčasným, zvukovo moderným, a pritom výrazovo možno ešte starobylejším ako originály, odkazujúcim až kamsi k starobylým rituálom, pri ktorých hudba nebola iba zábavou, ale priamou spojnicou s niečím, čo človeka presahuje. “

V roku 2016 duo oznámilo, že sa plánuje v budúcnosti sústrediť najmä na koncertnú činnosť a formálne ukončilo štúdiovú spoluprácu: „ Albumom Conversion teda končí jeden z najzaujímavejších experimentov nielen na slovenskej scéne. Živý dôkaz toho, že v aj tak konzervatívnom žánri, ako je blues, môžeme zažívať prekvapivé dobrodružstvá. “ (Milan Tesař, Radio Proglas/Kulturní magazín UNI).

Keď však v roku 2020 udrela pandémia koronavírusu a koncertný život dlhodobo v podstate prestal existovať, hudobníci svoj postoj prehodnotili. Marek Wolf: „Rozhodli sme sa, že nahromadenú kreatívnu energiu využijeme ešte raz v štúdiu a poďakujeme sa tak prostredníctvom niečoho nového všetkým fanúšikom, ktorí na nás nezabúdajú. Pripravili sme pre nich špeciálny singel skladajúci sa z viacerých častí, ktorý je podľa nášho názoru dôstojnou štúdiovou bodkou a rovnako signálom, že aj keď v súčasnosti nemôžeme koncertovať, stále sme tu, žijeme a tvoríme. Singel je verejne prístupný všetkým, ktorí oň prejavia záujem.“

Zdroj: Rastislav Janáček, Ondřej Bezr, Milan Tesař
Foto: Pavol Laco