Divadelný ústav na Divadelnej Nitre!

Divadelný ústav aj tento rok participuje na významnom divadelnom festivale  – Medzinárodný festival Divadelná Nitra 2012, ktorý sa koná od 21. do 26. septembra v Nitre.

Súčasťou programovej línie Divadelného ústavu je prezentácia najnovších kníh spojená
s diskusiou
Raňajky s knihami Divadelného ústavu / Čo máme a čo nám chýba?, ktorá sa uskutoční v pondelok 24. septembra ráno v Meeting Pointe festivalu. Účasť prisľúbili viacerí významní autori a divadelní kritici.

V Meeting Pointe sa bude priebežne počas celej Divadelnej Nitry premietať dokumentárny film Petra Kerekesa o Divadelnom ústave – To by sa páčilo aj Erwinovi. V Nitrianskej galérii bude od 18. septembra nainštalovaná výstava Andrej Bagar (1900 – 1966) včera, dnes a zajtra, ktorá približuje osobný a umelecký portrét jednej zo zakladateľských osobností slovenského profesionálneho divadla, herca, režiséra, pedagóga, kultúrneho činiteľa.

Kultúrny kontaktný bod Slovensko pripravil v stredu 26. septembra v Trafačke pracovné stretnutie, na ktorom predstaví svoju publikáciu zameranú na rôzne grantové schémy, nadácie a fondy pôsobiace na Slovensku aj v zahraničí.

 • pondelok 24. septembra 2012 / 10:45 – 12:00 / Meeting Point
  Raňajky s … knihami Divadelného ústavu / diskusia

Prezentácia publikácií a rozhovory o divadelnej literatúre s podtitulom Čo máme a čo nám chýba? spojené s knižnými darmi pre divákov

Podtitul upriamuje pozornosť na hlavné témy stretnutia s divadelníkmi, študentmi humanitných odborov, ale i širokou verejnosťou. Predstavíme výber z významných edičných titulov, ktoré Divadelný ústav vydal v nedávnom období. Publikácie, ktoré priniesli cenné poznatky z oblasti slovenskej i svetovej divadelnej teórie, histórie, drámy, zverejnili vzácne dokumentárne a historické materiály o divadle, sprístupnili diela významných slovenských umelcov. V diskusii s renomovanými slovenskými autormi a prekladateľmi predstavíme napríklad monumentálne Dejiny slovenskej drámy 20. storočia, niekoľkoročný projekt súborného diela popredného slovenského kritika Stanislava Vrbku, monografiu o významnom hereckom rode Kronerovcov, ako aj prvej slovenskej divadelnej režisérke Magde Husákovej-Lokvencovej, doteraz neznáme skutočnosti o vzniku našej prvej profesionálnej divadelnej scény a v rámci slovenskej drámy aj nové zborníky divadelných hier Ľubomíra Feldeka a Ondreja Šulaja.

Zároveň by sme radi spoločne, na základe názorov, postrehov a podnetov odborníkov, ale i mladých adeptov divadelného umenia, dospeli k objaveniu ďalších bielych miest na mape divadelnej literatúry, ktoré je potrebné zapĺňať.

účinkujú: Vladimír Štefko, Zdenka Pašuthová, Martin Timko, Zuzana Bakošová, Nadežda Lindovská, Ondrej Šulaj a ďalší, moderuje Vladislava Fekete

 • streda 26. septembra 2012 / 14:00 – 16:00 / Trafačka
  Ako financovať projekty v kultúre? / pracovné stretnutie

Kultúrny kontaktný bod Slovensko ponúka inšpirácie, tipy a podnety pre organizácie a jednotlivcov v oblasti kultúry a umenia

Prezentácia najnovšej publikácie Kultúrneho kontaktného bodu Slovensko, na ktorej sa účastníci podujatia zoznámia s rôznymi grantovými schémami, nadáciami a fondmi pôsobiacimi na Slovensku a aj v zahraničí. Informácie nielen o aktuálnom programe Culture 2007 — 2013, ale aj o budúcom programe Kreatívna Európa, ktorý vstúpi do platnosti od roku 2014. Inšpirácie, tipy a podnety pre žiadateľov o finančnú podporu v oblasti kultúry a umenia. Prezentovať budú zástupkyne KKB Zuzana Duchová a Daria Chriašteľová.

 • Meeting Point / priebežne
  To by sa páčilo aj Erwinovi / film

Dokumentárny film o Divadelnom ústave, réžia: Peter Kerekes

Netradičný dokument o Divadelnom ústave vznikol pri príležitosti 50. výročia založenia tejto inštitúcie. Každý z piatich obrazov, ktoré s divadelnou nadsázkou predstavujú činnosti inštitúcie – dokumentačnú, archivačnú, digitalizačnú, publikačnú a prezentačnú, režijne stvárnilo päť osobitých slovenských divadelných režisérov: Sláva Daubnerová, Viliam Klimáček, Roman Polák, Ondrej Spišák a Svetozár Sprušanský.

 • Nitrianska galéria / od 18. septembra
  Andrej Bagar (1900 – 1966) včera, dnes a zajtra / výstava

Výstava Andrej Bagar (1900 – 1966) včera, dnes a zajtra približuje osobný a umelecký portrét jednej zo zakladateľských osobností slovenského profesionálneho divadla, herca, režiséra, pedagóga, kultúrneho činiteľa.

Výstava dokumentuje Bagarovu púť od ochotníckych hereckých začiatkov po profesionálne angažmán v Slovenskom národnom divadle, sprítomňuje jeho najvýznamnejšie herecké kreácie, zachytáva najvýznamnejšie réžie, venuje pozornosť jeho pedagogickej činnosti. Plasticky vykresľuje osobný profil umelca. Dokladá jeho občianske postoje, angažovanosť v čase II. svetovej vojny, zakladateľský podiel pri vzniku Slovenského komorného divadla Martin i Frontového divadla, ako aj širokú škálu umeleckých i spoločenských aktivít 40., 50. a 60. rokov 20. storočia.

Výstavu zo zbierok Divadelného ústavu pripravili Katarína Kunová a Viera Burešová v spolupráci so Spoločnosťou Andreja Bagara pri príležitosti 111. výročia jeho narodenia.

Zdroj: Divadelný ústav / Theatre Institute