Bullet For My Valentine: Letné koncerty sú zrušené!

Bullet For My Valentine bylil nuceni zrušit své plánované koncerty, které se mìli uskutečnit v období letošních letních festivalù. Dùvodem jsou osobní dùvody nìkterých členù kapely.

Hluboce se omlouváme všem fanouškùm, kteří na kapelu čekali, a slibujeme, že se v dohledné dobì pokusíme potvrdit nové termíny pro tyto koncerty. Prosíme o pochopení a dìkujime za vaši trpìlivost.

Zdroj: Management Bullet For My Valentine
Publikoval: Redakcia GREGI.NET