Budova[ť] pre umenie: Výstava súčasnej architektúry Dolného rakúska, ktorá vytvorila priestory pre umenie!

Výnimočné kultúrne stavby za posledné roky výrazne formovali obraz Dolného Rakúska. Výstava Budova[ť] pre umenie, ktorá bude prvýkrát prezentovaná mimo Rakúska, predstaví dolnorakúske kultúrne stavby: koncertné siene, javiská, múzeá, výstavné haly, ale aj multifunkčné sály a umelecké priestory.

Slovensko a Dolné Rakúsko, ktoré sú v tesnom prepojení Dunajom, od roku 1918 ovplyvňovala spoločná história a po páde železnej opony opäť tvoria kompaktnú zónu. Výstava Budova[ť] pre umenie v Bratislave je jasným príkladom cezhraničného aspektu oboch kultúr.

Výstava predstaví Dolné Rakúsko ako kultúrne rôznorodý región a sprostredkuje obraz tejto spolkovej krajiny, ktorý výrazne ovplyvnili kultúrne stavby. Prehliadka je dôkazom toho, že pri budovaní kultúrnej infraštruktúry zohrávala architektúra vždy rozhodujúcu úlohu. Návštevníci sa dozvedia, aké požiadavky musia kultúrne stavby spåňať, aké sú možnosti revitalizácie nevyužívaných budov a spoznajú známych architektov, ktorí v Dolnom Rakúsku „priložili ruku k dielu“.

Renomovaný fotograf architektúry Bruno Klomfar sa počas jedného roka venoval portrétovaniu viac ako šesťdesiatich kultúrnych stavieb, ktoré vznikli za posledné dve desaťročia v Dolnom Rakúsku. Jeho zámerom bolo predovšetkým zachytiť funkčnosť a každodenné mnohostranné využívanie vybraných objektov a zároveň ukázať, že stavby nie sú iba prázdnymi estetickými schránkami, ale výnimočnými objektmi, ktoré silne pôsobia na svojich užívateľov. Fotografie Bruna Klomfara sa vyznačujú pôsobivou estetikou. Nájdeme v nich expresívnu svetelnú atmosféru aj abstraktné priestorové štruktúry. Podčiarkujú špecifické miestne danosti, ale obstoja aj v nadregionálnom porovnaní. Expozícia nechce len sprostredkovávať vizuálnu krásu architektonickej fotografie, ale aj reprezentovať túto najväčšiu rakúsku spolkovú krajinu v celej rozmanitosti jej kultúrnej ponuky.

Výstava zahàňa šesť tematických okruhov: Abstraktná kompozícia, Umelecké priestory, Javiská, Hľadiská, Staré a nové, Prírodné scenérie. Jej súčasťou je aj 25-minútový film Georga Rihu: Architektonické skvosty Dolného Rakúska (2010), ktorý návštevníkov prenesie na originálne miesta kultúrnych stavieb. Výstavu dopåňa rozsiahla rovnomenná publikácia, ktorá bude dostupná počas výstavy na zapožičanie i kúpu.


[ diskusia ] – V rámci otvorenia výstavy sa 2. marca 2012 o 16.00 bude konať diskusia na tému Korporátna architektúra pre umenie – skúsenosti z Dolného Rakúska za účasti odborných hostí z Rakúska, moderovať bude historička architektúry Henrieta Moravčíková. Diskusia bude simultánne tlmočená z nemeckého do slovenského jazyka. Organizátorom je ORTE Architekturnetzwerk Niederösterreich.

[ publikácia ]
Bau[t]en für die Künste – Zeitgenössische Architektur in Niederösterreich
Building[s] for the Arts – Contemporary Architecture in Lower Austria
Friedrich Grassegger (†), Alexandre Tischer a Theresia Hauenfels
Dizajn: Bohatsch und Partner (predtým Bohatsch Visual Communication)
Vydal: Úrad dolnorakúskej vlády, oddelenie kultúry a vedy
2010, Springer Viedeň, 288 strán, bohatý fotografický materiál, € 34.95
ISBN 978-3-211-99147-3

Budovat

Zdroj: design factory
Publikoval: Redakcia GREGI.NET