Oceán neistoty s ostrovmi prísľubov – výstava Martiny Rötlingovej v trenčianskom kreatívnom centre FOR MAAT

25. 4. sa v trenčianskom kreatívnom centre FOR MAAT uskutoční vernisáž výstavy Martiny Rötlingovej Oceán neistoty s ostrovmi prísľubov v kurátorskej koncepcii Nikolety Bukovskej. Výstava potrvá do 25. 5. 2024.

V rámci aktuálnej výstavy Martina Rötlingová programovo nadväzuje na predošlý výstavný projekt Great Expectations (Station Gallery, 2022) a opätovne sa púšťa do skúmania vplyvu sociálnych médií na medziľudské vzťahy. Cez reflexiu telesnosti a ženskej subjektivity tematizuje premeny na poli intimity, sexuality a milostných vzťahov v súčasnom predigitalizovanom svete.

Martina Rötlingová (1987) sa vo svojej tvorbe venuje prevažne figurálnej maľbe,  v rámci ktorej kriticky analyzuje  a hodnotí ženské prežívanie vo vzťahu  k digitálnym médiám. Martina Rötlingová študovala na Akadémii umení  v Banskej Bystrici na Fakulte výtvarného umenia  v ateliéri súčasnej maľby  u Prof. Stanislava Balka. Má za sebou niekoľko samostatných a skupinových výstav a svoju tvorbu opakovane prezentuje i v zahraničí (Česká Republika, Belgicko, Bulharsko, Taliansko a i.). V súčasnosti žije a pracuje v Antverpách.

Autorka vo svojej maliarskej tvorbe dlhodobo využíva subverzívny potenciál rekontextualizácie ženského aktu, ktorý bol po mnohé stáročia primárne v rukách mužských aktérov, určený najmä pre oči mužských divákov. Žena tu vystupovala ako objekt mužskej túžby podriadená jeho fetišizujúcemu pohľadu, ktorý fungoval ako prostriedok kontroly a nadvlády. Rötlingová nadväzuje na dlhú tradíciu ženského aktu, avšak zasadzuje ho do ženskej skúsenosti. Preberá absolútnu moc nad vlastným telom a seba-prezentáciou do vlastných rúk. Ženský akt sa v autorkinom podaní stáva nástrojom osobnostného oslobodenia a mužského zneistenia.

Výstava odporúčame pre divákov od 15 rokov.
Tešíme sa na stretnutie.

Martina Rötlingová
Oceán neistoty s ostrovmi prísľubov

FOR MAAT, Železničná 3, Trenčín
Vernisáž 25. 4. – 19.00
Výstava 25. 4. – 25. 5.2024
Kurátorka: Nikoleta Bukovská

TS