Letní slunovrat – červnový koncert „FESTIVAL BRIKCIUS“ & „Duo Brikcius – 2 Cellos Tour“

Letní slunovrat – červnový koncert „FESTIVAL BRIKCIUS“ & „Duo Brikcius – 2 Cellos Tour“

Jste zváni na červnový koncert projektu „Festival Brikcius“ – cyklus koncertù komorní hudby v Domì U Kamenného zvonu (jaro & podzim 2012), violoncellového sourozeneckého Dua Brikcius, který se koná ve čtvrtek 21. června 2012 o letním slunovratu, od 19:30 hodin, v reprezentačním koncertním sále ze 13. století, v Domì U Kamenného zvonu (GHMP, 3. patro, Staromìstské námìstí 605/13, Praha 1).

Violoncellisté, sourozenci Anna Brikciusová a František Brikcius zde zahrají neznámé skladby známých skladatelù.

Červnový koncert „Festival Brikcius – Duo Brikcius I.“ uvede v den letního slunovratu program „Duo Brikcius – 2 Cellos Tour“ sourozeneckého violoncellového Dua Brikcius, které se po mnoha koncertech jak v České republice, tak i v zahraničí (Alžírsko, Bosna a Hercegovina, Nìmecko, Polsko, Švédsko, Turecko) opìt vrací do Prahy. Violoncellový komorní soubor zahraje Sei Fughe od Luigi Boccheriniho (1743 – 1805), Sonatu od Wolfganga Amadeua Mozarta (1756-1791), Duetto oslavence Gioacchina Rossiniho (1792 – 1863), Stücke Paula Hindemitha (1895-1963), Fantasii pro dvì violoncella (2008) od Ireny Kosíkové vìnovanou Duu Brikcius a Duo Gideona Kleina (1919 – 1945), napsané krátce před 2. svìtovou válkou, jehož druhá vìta zùstává symbolicky „Incompiuto“. Duo a další skladby Gideona Kleina byly propagovány a revidovány skladatelem Vojtìchem Saudkem (1951 – 2003), prasynovcem Franze Kafky.

Příští koncert „Festival Brikcius“ (František Brikcius – violoncello) se bude konat v rámci podzimní části festivalu ve čtvrtek 18. října 2012.

Vstupenky exkluzivnì u oficiálního festivalového prodejce vstupenek Prague Ticket Office – Via Musica (Via Musica, AMU, Malostranské námìstí 14, Praha 1 – Via Musica, Staromìstské námìstí 14, Praha 1 – Tel.: +420 224 826 440) a cca 90 minut před začátkem koncertu v místì konání. Podpořte „Festival Brikcius“ a kupte si mecenášskou vstupenku. Novinářské akreditace a další informace na press@Brikcius.com .

Pro aktuální pozvánky a soutìže o ceny se zaregistrujte do mìsíčního newsletteru NOVINKY ČESKÉHO VIOLONCELLISTY FRANTIŠKA BRIKCIA ( SUBSCRIBE-CZ@Brikcius.com ).

Ve spolupráci s Galerií Hl. m. Prahy a Daniel Pearl World Music Days. „Festival Brikcius“ připomíná 220. výročí narození italského skladatele Gioacchina Rossiniho, 120. výročí narození švýcarského skladatele Arthura Honeggera a 100. výročí narození francouzského skladatele Jeana Françaixe „Centenaire Jean Francaix – 2012“. Více informací je k dispozici na webových stránkách http://www.Brikcius.com & http://www.FaceBook.com/FestivalBrikcius .