GARY MOORE revival

Vlado Machala-gitara,spev, Robert Selický-klávesy,spev, Mário Glasa-bicie
Najús­peš­nej­šie skladby legen­dár­neho gita­ristu a spe­váka G. Moora, a tiež skladby hudob­ní­kov, s kto­rými spo­lu­pra­co­val– C.Santana, E. Clapton