Výstava odhaľujúca skrytú každodennosť práce v múzeu!

V Slovenskom národnom múzeu na Vajanského nábreží 2 v Bratislave bude od 2. decembra 2012 sprístupnená nová výstava s názvom Nahliadnite. Cieľom projektu je odhaliť návštevníkom skrytú každodennosť práce v múzeu a cez osudy jednotlivých vystavovaných predmetov ukázať, aké profesie sú v múzeu potrebné a aké vedné odbory spolupracujú na záchrane kultúrneho dedičstva.

Pôvodne bola výstava realizovaná odbornými pracovníkmi v Múzeu Červený Kameň pod názvom Návrat k stratenej kráse. Pre jej úspech a v súčasnosti veľmi dôležitú spoločenskú a odbornú tému sa vedenie SNM rozhodlo jej upravenú verziu prezentovať aj na pôde hlavnej budovy SNM na Vajanského nábreží.

Výstava Nahliadnite vychádza teda z pôvodného zámeru autorov, avšak obsah a forma je pozmenená. Ako hovorí názov, výstava je pozvánkou k nahliadnutiu do hlavnej a každodennej činnosti odborných pracovníkov múzea, ktorými sú kurátori (historici, kunsthistorici, archeológovia, pamiatkári), chemickí technológovia, fotografi, reštaurátori a konzervátori. Na konkrétnych zbierkových predmetoch (olejomaľby, pohovky, renesančný servis, busta, džbány…) poukazuje na ochranu zbierkových predmetov od jeho uloženia cez konzervovanie, reštaurovanie, vedecké zhodnocovanie až k prezentácii.

05

Téma starostlivosti o zbierkový fond je z roka na rok vážnejšia a je stále dôležitejšie sa ňou zaoberať. Je to totiž oblasť, kde je stále menej zdrojov, či už finančných alebo personálnych, hoci nároky na ochranu nášho kultúrneho dedičstva sa zvyšujú. Stav zbierkových fondov sa zhoršuje, niektoré už roky neprešli odborným ošetrením. Počet zbierkových predmetov rastie, nerastie však počet odborných pracovníkov, finančný objem určený na ich ochranu, metre štvorcové na ich uloženie a pod.

Slovenské národné múzeum chce ukázať, že vývoj odbornosti rastie aj u nás a pohľad na reštaurovanie sa mení s pribúdajúcimi informáciami z rôznych vedných disciplín, ktoré prinášajú nové poznatky a postupy záchrany zbierkových predmetov. Hlavné poslanie múzea je jednoznačné – zachovať kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie.

Výstavu Nahliadnite si môžete pozrieť v Slovenskom národnom múzeu na Vajanského nábreží 2 v Bratislave denne okrem pondelka od 9 do 17 hodiny.

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE VÝSTAVY: 1.12.2011 o 17:00
TRVANIE VÝSTAVY : 2.12.2011 – 27.2.2012
MIESTO KONANIA : Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie 2, Bratislava
ORGANIZÁTOR : Slovenské národné múzeum
AUTOR VÝSTAVY: Nina Lalíková
AUTORSKÝ TÍM: Patrícia Klöcklerová, Jozef Tihanyi, Daniel Hupko, Ivana Janáčková, Ružena Škuciová, Edmund Kele, Hana Kližanová, Juraj Zajonc
ARCHITEKTÚRA A VIZUÁL VÝSTAVY: Alena Kubalcová Figurová
REALIZÁCIA : Peter Darnády, Edmund Kele, Ružena Škuciová, Patrícia Klöcklerová, Alena Kubalcová Figurová, Nina Lalíková
PREDMETY ZAPOŽIČALI : SNM – Múzeum Červený Kameň, SNM – Historické múzeum
SPOLUPRACOVALI: Róbert Slovák, Erik Rothenstein, Markéta Plachá, Gabriela Podušelová, Katarína Vizárová, Milena Reháková, Soňa Kirschnerová, Radovan Tiňo, Lukáš Gál, Veronika Gabčová, Aneta Španová

Zdoj: Slovenské národné múzeum
Publikoval: Redakcia GREGI.NET