Udeľovanie cien Hudobného fondu 2015.

Predstavitelia Hudobného fondu vo štvrtok 24. septembra 2015 o 14.00 v Zichyho paláci v Bratislave na slávnostnom odovzdávaní udelia ceny Hudobného fondu 2015.

Ocenenými tento rok sú hudobný skladateľ Peter Martinček, huslista Milan Paľa, muzikológ Pavol Polák, saxofonista Miloslav Suchomel, folkloristka Hana Kyseľová a dirigent dychovej hudby Michal Bróska.

Hudobný fond udeľuje ročne 6 cien za výnimočné tvorivé a interpretačné výkony alebo celoživotný prínos v oblasti hudby. Ceny boli založené na pamiatku významných slovenských hudobných umelcov v oblasti vážnej hudby, folklóru, džezu a dychovej hudby.

O udelení cien rozhoduje Rada Hudobného fondu. Návrhy na udelenie cien predkladajú Rade profesijné občianske združenia a odborné komisie Hudobného fondu. Finančné odmeny vo výške 1 000 € sa uhrádzajú z prostriedkov Hudobného fondu určených na podpornú činnosť a nie sú dotované príspevkami, darmi, alebo dedičstvami osobností podľa ktorých sú nazvané, ani príjmami z nadácií alebo iných finančných zdrojov.

Ceny a laureáti

Cena Jána Levoslava Bellu – Peter Martinček za Symfóniu č. 4 In memoriam M. R. Štefánik,

Cena Frica Kafendu – Milan Paľa za vynikajúce interpretačné výkony a nahrávky kompletných diel pre sólové husle od slovenských skladateľov na piatich dvojalbumoch,

Cena Jozefa Kresánka – Pavol Polák za celoživotné muzikologické dielo a mimoriadny prínos do slovenskej a európskej hudobnej historiografie,

Cena Ladislava Martoníka – Miloslav Suchomel za výrazný interpretačný a kompozičný prínos na slovenskej jazzovej scéne,

Cena Pavla Tonkoviča – Hana Kyseľová za dlhoročnú umelecko-tvorivú interpretačnú, pedagogickú a publikačnú činnosť v oblasti hudobného folklóru,

Cena Karola Pádivého – Michal Bróska za dlhoročnú dirigentskú a pedagogickú prácu v prospech rozvoja veľkých dychových orchestrov.

Profily osobností: Peter Martinček, Milan Paľa, Pavol Polák, Milo Suchomel, Hana Kyseľová, Michal Bróska
Viac informácií o cenách: www.hf.sk / Štatút cien Hudobného fondu, / O cenách, / Ocenení – od roku 1963

Zdroj: Hudobný fond