Svet japonských bábik v SNM.

Slovenské národné múzeum v spolupráci s Veľvyslanectvom Japonska v SR prinášajú výstavu Svet japonských bábik. Výstavu, ktorá sa koná pri príležitosti Roku výmen medzi krajinami V4 a Japonskom, si budú môcť návštevníci v sídelnej SNM na Vajanského nábreží pozrieť do 24. augusta 2014.

Výstava Svet japonských bábik predstavuje návštevníkom 70 najtypickejších japonských bábik. Tie boli v Japonsku súčasťou každodenného života už od nepamäti. Odrážajú v sebe zvyky a túžby svojich obyvateľov, nesú pečať rôznej regionálnej príslušnosti a v priebehu storočí sa vyvinuli do rozmanitých foriem. Japonsko sa teší bohatej kultúre bábik, každá z nich má svoj odlišný význam, účel a je hlboko prepojená s každodenným životom.

V rámci výstavy Svet japonských bábik bude vystavených 70 bábik zo všetkých kútov Japonska. Medzi vystavenými exponátmi sú aj bábiky zhotovované pri príležitosti Festivalu dievčat (Hina Ningjó), ktorý má už vyše tisícročnú tradíciu a rodiny si nimi skrášľujú príbytky na znak modlitieb rodičov za šťastie svojich dcér. Aby z chlapcov a synov vyrástli silní a zdraví muži, rodičia si počas Festivalu chlapcov (Gogacu Ningjó) vyzdobujú domy nádhernými miniatúrnymi figúrkami bojovníkov s brnením. Výstava predstavuje aj bábiky Nó, ktoré boli vyrobené na motívy japonských predstavení divadla Nó, bábiky zo slávnych scén divadelných foriem Bunraku a Kabuki, ale aj bábiky z Kjóty, z cisárskeho paláca či bábiky realisticky znázorňujúce japonské deti.

Výstava Svet japonských bábik sa bude konať od 4. júla do 24. augusta v sídelnej budove Slovenského národného múzea na Vajanského nábreží v Bratislave. Organizátormi výstavy sú Slovenské národné múzeum, Veľvyslanectvo Japonska v SR a Nadácia Japan Foundation.

Informácie o bábikách na zaslaných fotografiách

HINA NINGJÓ – Bábiky určené na Festival bábik Každoročne 3. marca oslavujú japonské rodiny, ktoré majú dcéry, Festival Hina, zvaný tiež Festival bábik. Tradícia tohto krásneho festivalu začala pred vyše tisíc rokmi. V tento deň si každá rodina vyzdobí svoj príbytok poschodovým oltárikom s viacerými bábikami, pričom na najvyššie miesto uloží pár bábik, z ktorých jedna zobrazuje muža a druhá ženu. Tento pár má symbolizovať modlitby rodičov za šťastie svojich dcér.

hina ningyo_s

KJÓ NINGJÓ – Kjótske bábiky Bábiky vyrobné v Kjóte – v starobylom hlavnom meste plnom tradícií. Kostýmy týchto bábik sú bohaté na zložité výšivky.

kyo ningyo_s

KOKESHI NINGJÓ – Kreatívne bábiky Kokeši Kreatívne bábiky Kokeši sú umelecké výrobky, ktoré odrážajú voľnú a neobmedzenú predstavivosť každého individuálneho umelca. Od druhej svetovej vojny sú tieto bábiky zhotovované využívajúc originálne techniky vyrezávania a vypaľovania a sú cenené ako jedinečné umelecké diela.

kokeshi ningyo_s

Zdroj: SNM